Festikon invigd Första advent

 

Första advent invigdes en efterlängtad festikon av biskop Biörn: Herrens intåg i Jerusalem, målad av Robin Johansson. Ikonen, som har två festdagar under året, första adventssöndagen och palmsöndagen, kommer att finnas i Slottskapellet de två första adventsveckorna för den som vill se den, och därefter i Övre salen.

 

Biskop Biörn inleder kyrkoåret

 

Biskop Biörn tillsammans med apostoliske nuntien och kommunitetens preses. Bild: Zandra Erikshed.

Första söndagen i advent, den 27 november, firar biskop Biörn mässan i Slottskapellet och inleder därmed det nya kyrkoåret tillsammans med oss. Vi får samtidigt möjlighet att fira vår biskop, som nyligen fyllt 75 år, och efter kyrkfrukosten håller han ett föredrag om evangelierna. Föredraget bygger på en kommande bok som han arbetat med en längre tid och som vi ser fram emot. En bredare kunskap om evangelierna är ett viktigt bidrag till vår dagliga lectio divina.

Höstmötet på Bjärka-Säby i Ord & Bild

”När jag besökte en eremit i öknen så lade jag märkte till att han inte hade särskilt många böcker utöver Bibeln i sin cell. När jag frågade honom vad det berodde på fick jag till svar:

– Bergen berättar.” Gunnar Lind var en av de som delade med sig av sina erfarenheter under årets höstmöte som denna gång hade temat ”Led oss vidare”.

Allhelgonahelgen har de senaste åren blivit synonymt med höstmöte på Bjärka-Säby. Vi i åldern mellan 19-39 får förmånen att lägga böckerna åt sidan för att sitta och lyssna till, om inte bergen, så åtminstone de gamla fårade som gått före på vägen. Trots att slottskapellet tömdes på stolar var det svårt att få plats under Magnus Malms inledningsföredrag som kom att slå an tonen för årets möte. Malm var liksom Lena Bergström, Joakim Hagerius, Åsa Molin och fader Caesarius med som talare på Höstmötet för första gången. I musikrummen hördes bland annat David Åhlén, Alibi Tom och Magdalena Djurachkovitch.

 

Nytt för i år var att mötet var indelat i tre seminariespår, något som tycktes vara uppskattat och motverkade att dagarna spretade åt alltför många håll. I vanlig ordning stod slottscaféet öppet under helgen och där delades tankar och intryck mellan gudstjänster, föredrag och konserter.

Sorlet blev en inte oväntad kontrast mot den välbekanta retreatkaraktär som brukar prägla Nya Slottet. Efter söndagens mässa och efterföljande brunch stod det klart att den gamle biskopens uppmaning från ett tidigare år ”den goda framtiden finns mer i hörandet än i talandet” också gått som ett eko genom detta höstmöte.

Berättat av en deltagare. Bilder: Zandra Erikshed
(Klicka på bilderna för större format)