Kollekten i fastan till kloster i Syrien

 

Klostret angripet av beväpnad grupp på Askonsdagen!

Vår fasteinsamling i år går till Deir Mar Musa, det ekumeniska klostret i öknen, tio norr om Damaskus, som leds av fader Paulo som besökte oss i Bjärka-Säby för två år sedan. Klostret tar emot en ström av flyktingar och skadade under de pågående striderna i Syrien och har därför mycket stora behov. Eftersom gåvor genom besökande gäster uteblir i den rådande situationen är man i akut behov av ekonomisk hjälp.

I dag fick vi en rapport från fader Paulo om att Mar Musa på askonsdagens kväll, den 22 februari, angreps av en grupp på ett trettiotal beväpnade män som trängde in klostret. Några av angriparna begav sig till kyrkan där kommuniteten var samlad till kvällsbön. Bröderna och systrarna påminde dem om att de befann sig i ett rum som var helgat för bön och bad dem respektera detta. Medan de hölls under bevakning i kyrkan sökte angriparna igenom klostret efter vapen och pengar, dock utan att åstadkomma någon större skada. De lät sedan kommuniteten fortsätta sin bön samtidigt som man beordrade dem att stanna kvar i kyrkan under en timme. Fader Paulo, klostrets prior, befann sig vid detta tillfälle i Damaskus och kunde inte återvända förrän i gryningen.

Angriparnas identitet har inte kunnat fastställas, men varför man sökte efter vapen i ett kloster som gjort sig känt i Syrien för sitt starka förespråkande av icke-våld reser naturligtvis frågetecken.

 

“Vi tackar Gud”, skriver fader Paulo, “för änglarnas beskydd, och när vi firade mässan bad vi för angriparna och deras familjer. Den smärtsamma upplevelsen har inte kunnat beröva oss den inre friden och viljan att stå i försoningens tjänst.”

Våra kollekter i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby går under Stora fastan oavkortat till klostret Mar Musa. Den som önskar delta i fasteinsamlingen men inte har möjlighet att besöka oss under fastan kan sätta in en gåva på bankgiro 461-0713 
eller plusgiro 530838-2. Märk gåvan: “Fasteinsamlingen”.

För utlandsbetalningar:
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0530 8382 Swift/Bic:  NDEASESS

 Bilder:
1. Klostret Mar Musa.
2. Svenska pilgrimer på besök i klosterkyrkan.
3. Fader Paulo, klostrets ledare.

 

Kallistos Ware besöker Bjärka-Säby!

 

Det är med glädje vi nu kan meddela att metropoliten Kallistos Ware blir huvudtalare vid Pilgrims vintermöte på Nya Slottet Bjärka-Säby & Stiftsgården Vårdnäs den 25-27 januari 2013.

Kallistos Ware räknas till en av vår tids mest betydande andliga ledare och lärare. Som förmedlare av en levande ortodox spiritualitet är han älskad, läst och gärna hörd över hela världen. Hans varma ekumeniska hjärta är omvittnat liksom hans förmåga att göra trons väsentligheter levande. Han är författare till en rad böcker som översatts till många språk, bland annat klassikern Den ortodoxa kyrkan, liksom den lilla skriften Den Helige Ande i den kristnes personliga liv, som utkommit i flera utgåvor på svenska. Han är också en av huvudöversättarna till den kompletta engelska utgåvan av Filokalia.

Mer information om Vintermötet 2013 kommer i Tidskriften Pilgrim nr 1. Anmälan till mötet kan göras från och med den 15 mars.

Via den nedan bifogade länken kan man lyssna till ett föredrag av biskop Ware i anslutning till dialogen mellan den ortodoxa och romersk-katolska kyrkan, där han deltar.

http://www.youtube.com/watch?v=c_6utrkUjMc&feature=related