Frikyrkans väg genom död till liv

 

Palmsöndagen, Nya Slottet Bjärka-Säby kl 15.00:

Sigfrid Deminger och Lennart Thörn för ett lågmält samtal vid Stilla veckans början om frikyrkans framtid.

En artikel i tidningen Dagen tidigare i år har lett till en omfattande debatt om frikyrklighetens roll och framtid i svensk kristenhet. ”Kanske att frikyrkligheten haft sin tid. Att den fullgjort sitt uppdrag”, skrev Deminger i Dagen. På palmsöndagens eftermiddag samtalar de två frikyrkoprofilerna i biblioteket på Nya Slottet om det frikyrkliga arvet och vägen vidare. 

 

 

 

Påven Shenouda har insomnat

 

Den koptiska kyrkans patriark och andlige ledare, påven Shenouda III, insomnade lördagen den 17 mars efter en längre tids sjukdom. Han blev 88 år gammal.

Den koptiska kyrkan utgör Mellanösterns största kristna minoritet och är en av världens äldsta kristna kyrkor med en obruten tradition till kyrkans äldsta tid. Evangelisten Markus anses vara kyrkans grundare i Egypten och därmed dess förste ledare. Shenouda III var den etthundrasjuttonde patriarken i rakt nedstigande led från Markus. Shenouda, eller Nazir Gayed som han hette, stod i en tradition där kyrkans ledare hämtades från ökenklostren. När han valdes till patriark 1971 var han munk i Surianklostret och hade även levt som eremit.

Påven Shenouda föddes den 4 augusti 1923, och var redan i tonåren aktiv i den söndagskolrörelse som kom att spela en viktig roll för förnyelsen av den koptiska kyrkan under 1900-talet. 1954 inträdde han i klosterlivet och grävde själv ut den grotta i öknen där han kom att tillbringa mycket tid. 1962 blev han biskop med ansvar för undervisningen i den koptiska kyrkan, och 1971 efterträdde han alltså den förre patriarken, Kyrillos VI, som Alexandrias patriark. Hans kärlek till klosterlivet förblev stark, och trots sina många plikter som patriark tillbringade han tre dagar varje vecka i det kloster där han vigts till munk.

Under den långa period som Shenouda var kyrkans ledare i Egypten höll han bibelstudier i den stora Markuskatedralen i Kairo varje onsdag. Många tusen samlades till dessa undervisningskvällar, som alltid följdes av en frågestund när påven svarade på folkets frågor i olika ämnen. Han mötte den stora församlingen i Markuskatedralen sista gången den 7 mars i år.

Shenouda III var även aktiv i den ekumeniska dialogen. 1973 var han den förste koptiske patriarken på 1500 år som besökte Vatikanen, och under en rad år fördes täta samtal med ledande företrädare för Svenska kyrkan. På bilden möter Shenouda prästerna Samuel Rubenson och Gunnar Lind som spelat en viktig roll för vänskapen mellan Sverige och den koptiska kyrkan.

Bild: Peter Halldorf

 

 

Anders Sjöberg föreläser 17 mars

 

Årets Bjärka-Säbyföreläsning i samband med att Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne utdelar sitt årliga stipendium, hålls av prästen och teologen Anders Sjöberg. Ämnet för hans föreläsning, som hålls i Slottskapellet lördag 17 mars kl 16.00, är ”Förkunnelse i dag – vad kan vi lära av tidig kristen predikan?”

Stiftelsen till Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby har beslutat att tilldela sitt tredje stipendium till bibelskolan på Nya Slottet Bjärka-Säby årgång 2011/12 med anledning av dess studieprojekt om Det heliga landets historia och nutid. Stipendiet, som är på 10.000 kr, utdelas i samband med föreläsningen på lördag.

Stipendiet ges till årets kurs i bibelskolan för det sätt på vilket studenterna visat ”påtaglig ambition att söka en djupare förståelse av den rikedom och komplexitet som Israel är bärare av i egenskap av löftets folk i Bibeln och ett tecken för den kristna församlingen genom historien”, som det heter i motiveringen. I samband med en studieresa till Israel har studenterna vid bibelskolan fått möta olika sidor av både den judiska och kristna traditionen i det heliga landet, dess historia och nutid, och därmed förvärvat en större insikt om frälsningshistorien som ett ständigt pågående skeende.

Föreläsningen och stpiendieutdelnignen är öppen för alla intresserade. Efter utdelandet serveras kaffe med bröd från Slottsbageriet i Festvåningen.