“Var min präst” av Munken från östkyrkan

 

Den av många efterlängtade boken av Lev Gillet, Var min präst, har nu utkommit i skriftserien Silentium på Bjärka-Säby. “En unik liten bok som varje präst bör begrunda”, säger prästen och retreatledaren Susanne Carlsson.

Under pseudonymen En munk från östkyrkan skrev den franske prästmunken Lev Gillet ett antal böcker under 1900-talet som blivit älskade över hela världen. Hans förmåga att på ett befriande enkelt sätt beskriva evangeliets väg gör hans undervisning gränsöverskridande och tidlös. Var min präst föddes i den ungdomsväckelse som uppstod i Libanon i början av 1960-talet, där Lev Gillet levde under längre perioder. Han riktar sig här särskilt till herdarna i Kristi kyrka, men påpekar själv att alla döpta tillhör ett heligt prästerskap. Denna skrift har lästs till uppbyggelse av såväl lekmän som präster i alla kristna traditioner.

Var min präst finns i bokrummet på Nya Slottet Bjärka-Säby eller kan beställas på silentium [at] beta [dot] telenordia [dot] se.
Introduktionspris är 120 kr (ord 148)

 

Ärkebiskop Gunnar Weman besöker Bjärka-Säby

 

Under pingsthelgen får vi besök av ärkebiskop emeritus Gunnar Weman från Sigtuna. På pingstafton kl 14-17 håller han ett seminarium i biblioteket som är öppet för alla intresserade, där temat är “Gudstjänst i ande och sanning”. Gunnar Weman kommer bland annat att tala om den andliga vision som kyrkoarkitekturen är bärare av.

I pingstdagens festmässa i Slottskapellet kl 8.00 är den förre ärkebiskopen celebrant och predikant.

Bilden: Gunnar Weman i samtal med Ekumeniska Kommunitetens preses vid ett tidigare besök på Bjärka-Säby.

 

 

Kyrkan, Anden och ämbetet i bild

 

Måndagen den 21 maj höll Johannesakademin ett välbesökt seminarium på Bjärka-Säby på temat “Kyrkan, Anden och ämbetet” med fyra biskopar bland talarna. En mångfald av perspektiv berikade varandra. Deltagarna, som kom från många traditioner, bjöds åtskilligt att reflektera över och samtala om. 

Frukost samtal med Metropolit Ambrosius

 

Metropoliten Ambrosius från den ortodoxa kyrkan i Helsingfors gästar oss i helgen, för att också vara en av talarna på det seminarium som på måndag hålls på Nya Slottet om Kyrkan, Anden och ämbetet.

Efter söndagens morgonmässa i slottskapellet, inbjöds vi till ett frukostsamtal i biblioteket med Metropoliten Ambrosius för att höra mer om den ortodoxa kyrkan i Finland. Metropoliten som levt som munk i Nya Valamo kloster i norra Finland innan han blev biskop talade bland annat om kyrkans största utmaning i vår tid: världens frälsning.

Mässa på Landamäre

 

På Landamäre, ett par kilometer söder om Nya Slottet, firade Ekumeniska Kommuniteten mässa utomhus på Kristi himmelsfärds dag. Församlingen var samlad på den lilla bergknallen framför husen, vårt eget Olivberg!

Ny ikon invigs

 

På Kristi himmelsfärdsdag invigs en ny ikon i Slottskapellet, målad av Robin Johansson. Ikonen som föreställer himmelsfärden kommer att vara placerad på ambon och brukas i gudstjänsterna under den så kallade pingstnovenan, tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst.

Frikyrkligt helgon vördas

 

Vid Kräcklinge kyrka i Närke ligger predikanten, författaren och psalmdiktaren Emil Gustafson begravd. Ekumeniska Kommuniteten besöker hans grav i samband med minnesdagen (se synaxarium för 5 maj) och ihågkommer denne sällsamme gestalt som kallats ett ”frikyrkligt helgon”.

 

Gustafson var något av en modern anakoret, en i sann mening ”monastisk” människa. I hans skrifter återkommer uttryck som det ”odelade hjärtat” och det ”vidgade hjärtat”, toner som står att känna igen från gudsälskare i alla tider. Genom Emil Gustafson letade sig den stora kristna mystiktraditionens ådror in i den frikyrkliga rörelsen på svensk mark. Han var förmedlare av evangeliet, genomsyrad av Bibelns språkvärld, men också en solitär som i en annan tid och på en annan plats kanske blivit ordensgrundare och munkfader. Nu blev han andlig fader för en stor grupp evangelister som han vägledde genom sina brev.

I avslutningen av boken En Konungs brud skriver Emil Gustafson:

”Vad himmelska inte kan mottaga, det har han berett för oss syndare. Och det finns tillräcklig nåd att leva som ett helgon. Solen bländar vårt öga, men vilar i daggdroppen. Så vill även han som är ”Rättfärdighetens sol”, vila i oss, vila till dess vi går upp i honom, såsom daggdroppen uppslukas av solen, vila till dess vi förlorat vår egen skugga, och det varken talas om Paulus eller Apollos, utan Kristus är allt och i alla.”

 

 

Stig Petrone till Bjärka-Säby

 

Från och med maj 2012 tillhör Stig Petrone Ekumeniska Kommunitetens fasta medarbetare i Bjärka-Säby. Stig, som är bosatt på Åland och har verkat som pastor under större delen av sitt liv, är medlem av kommunitetsrådet och har under de senaste åren gett mycket av sin tid åt livet och retreaterna på Bjärka-Säby. Han kommer nu att bistå vår preses som kaplan i gudstjänstliv och retreater, stödja våra volontärer och finnas tillgänglig för personliga samtal för retreatgäster.

Stig Petrone har efter sin pension gjort årliga resor till Egypten och fördjupat sig i den koptiska kyrkans rika tradition. Han är även konstnär och hans utställningar på Nya Slottet de senaste åren har uppmärksammats av många.

Stig Petrone kommer att bo i Bjärka-Säby under maj månad, för att sedan återkomma i början av augusti.

 

Bilden: Stig besökte nyligen Eliaklippan på berget Horeb.