30 år sedan Nya Slottet invigdes!

 

Lördagen den 5 juni 1982 återinvigdes Nya Slottet Bjärka-Säby efter två års renoveringar, sedan Sionförsamlingen mottagit slottet som en donation av familjen Ekman. Det var  en het försommardag då över tvåtusen personer hade samlats på gräsmattan på slottets sydsida för den högtidliga invigningen.

Dagen till ära bjöd vi på 30-årsdagen av denna minnesvärda händelse tre av dem som den gången invigningstalade på lunch på slottsverandan för att samtala om historia och nutid. Från vänster på bilden: kommunlalrådet John-Eric Kroon, kommunstyrelsens ordförande Göthe Andersson och budgetminister Rolf Wirtén som var regeringens representant och höll det högtidliga invigningstalet. Han blev fem år senare landshövding i Östergötland.

Lunchen serverades av vår kock, Henrik, som till huvudrätt bjöd på lammfilé från Bjärka-Säby!

 

På den övre bilden några av personerna som medverkade vid invigningen den 5 juni 1982. Från vänster: Ulf Söderlind, Sven E Noreen, Göthe Andersson, Rolf Wirtén, Tord Simonsson, Oscar Ekman jr, Harald Ekman, Conrad Ekman.

 

 

Comments are closed.