Nytt nummer av Pilgrim ute!

 

Tidskriften Pilgrims andra utgåva för året har nu kommit från tryckpressen. Det bär temat “Ett stilla liv”, och erbjuder en rad tankeväckande och livgivande artiklar.

Ur innehållet: Samuel Rubenson ställer frågan hur stillhet och tjänst kan förenas, och Marie Tonkin Reda reflekterar över Josef av Nasarets liv som småbarnsförälder. Under rubriken “En nomads bekännelser” skriver Tomas Sjödin och i ett samtal berättar Anders Arborelius  hur han försökt ta med sig klostrets atmosfär och stillhet in i det hektiska livet som biskop. En viktig text i numret bidrar också Owe Wikström med när han talar om att leva med “fingret i örat”.

Som bilaga i detta nummer finns också hela programmet för Pilgrims vintermöte 2013, som det nu är möjligt att anmäla sig till.

Lösnummer eller prenumeration kan beställas på www.tidskriftenpilgrim.se eller tel 013-440 25.

 

 

Comments are closed.