Fader Paulo genomför retreat i Qusayr

 

Under de senaste månaderna har kollekten i söndagarnas gudstjänst i Bjärka-Säby gått till det flyktingarbete som kommuniteten i klostret Mar Musa är engagerade i under den pågående krisen i Syrien. Klostrets ledare, fader Paulo, som har besökt oss i Bjärka-Säby, genomförde i början av juni en åttadagarsretreat i staden Qusayr, med bön och arbete för försoning. Nyhetsbyrån Fides har skickat följande rapport:

Minareten väcker honom mitt i natten, på samma gång som den ”hjälper mig att be i gryningen, så som östkyrkan munkar”. En oas av bön ”mitt i striden, i en avspärrad stad; ständig bön, avbruten av maskingevär”.

Så beskriver jesuitfadern och den katolske prästen Paulo Dall’Oglio sin situation i den av våld hemsökta staden Qusayr, söder om Homs, dit han sökt sig för en tids fasta och bön för fred. Hans önskan är att ”gå mot strömmen”, att på icke-våldets väg vara ett Kristusvittne i konfliktens centrum. Jesuiten kommer att stanna i Qusayr under åtta dagar för att genomföra Ignatius av Loyolas andliga övningar.

”Jag valde Qusayr för att genom min närvaro försöka hela den sekteriska polarisering som uppstått i staden. Ropet från några kristna familjer som sett sina älskade bli bortförda nådde mig, och jag skulle vilja göra vad jag kan för att, genom bön och dialog, överbrygga motsättningarna”, förklarar fader Dall’Oglio. Staden har sett växande konflikter mellan kristna och muslimer, med en våg av kidnappningar och hämnddrivna mord.

Beväpnade gäng av militanta som ingen har kontroll över – de hänförs till den galax som den syriska oppositionen utgör – har tillgripit våld mot kristna. André Arbache, en 30-årig kristen man, kidnappades i januari och återfanns senare död. Många andra kristna har fallit offer för kidnappare. I Qusayr fanns en av de största grekisk-katolska församlingarna i hela Syrien, omkring 10 000 människor, sida vid sida med 15 000 Sunnimuslimer. ”De kristna”, förklarar fader Dall’Oglio, ”har nästan alla flytt staden, bara ett fåtal finns kvar.”

Jesuitprästen gästar en katolsk familj, då församlingens hus inte längre utgör en säker plats. ”Genom min bön och min närvaro hoppas jag kunna vara ett hoppets tecken, så att syrierna kan skönja en ny framtid med fred och dialog, präglad av mångfald”, säger han. Omkring honom återskapas ett nät av relationer bland människor sargade av den våldets dynamik som så lätt skapar en spiral av hat och hämndlystnad mellan individer, familjer och gemenskaper från olika religioner. Nyckelorden är, säger fader Paulo, ”försoning, förlåtelse och broderskap i Guds namn”. Hans hopp står till att, med bönens hjälp, bygga ett mänskligare Syrien där respekt för allas värdighet och rättigheter råder.

(Publicerad av Agenzia Fides 2012-05-30)

 

Comments are closed.