Öppet seminarium med Anders Piltz

 

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby inbjuder till tre öppna seminarier med Anders Piltz, lördag och söndag den 8-9 september.

På temat  “Spåren i djupet” föreläser Anders Piltz, som är präst i dominikanorden, om att leva med Psaltaren i sin bön.

Seminarierna, som är öppna för alla som önskar delta, hålls på följande tider:
Lördag 9.00-11.30 samt 14.30-16.00
Söndag 10.00-11.30

Ingen föranmälan behövs till seminarierna som är kostnadsfria. För logi eller deltagande i måltider görs anmälan till: anmalan [at] ekibs [dot] se

 

Celebert besök på verandan

 

På måndagen gästades vi av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson tillsammans med Linköpings bägge borgmästare, Ann-Cathrine Hjerdt och Andreas Ardenfors. Under en lunch på slottsverandan, där vår kock Henrik bland annat serverade nyplockade kantareller och lamm från Bjärka-Säby, fördes samtal om Bjärka-Säbys roll i närregionen.

I lunchen deltog även Sionförsamlingens tillträdande föreståndare, Marcus Sönnerbrandt och Bjärka-Säbyrådets ordförande Monica Söderqvist tillsammans med Ekumeniska Kommunitetens preses.

På bilden från vänster: Marcus Sönnerbrandt, Ann-Cathrine Hjerdt, Elisabeth Nilsson, Peter Halldorf, Andreas Ardenfors, Monica Söderqvist.

 

Fasterea på ny hemsida

 

Silentium skrifter har nu öppnat sin nya hemsida, och erbjuder 30 procent rabatt på samtliga böcker som beställs via hemsidan under Gudsmodersfastan (t o m  14 aug).

Silentium är ett litet bokförlag på Nya Slottet Bjärka-Säby, som föddes i Makariosklostret 1999. Förlaget, som är nära knutet till Ekumeniska Kommuniteten, ger ut litteratur sprungen ur öknens spiritualitet.

Silentiums senaste utgåva är den uppskattade skriften Var min präst, skriven av munken från östkyrkan, Lev Gillet.

Adressen är www.silentiumskrifter.se

 

 

 

Högtiden i bilder

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby hade den gångna helgen sitt årliga Generalkapitel. I söndagens högtidsgudstjänst inträdde 21 nya medlemmar i kommuniteten genom att avlägga sina löften. Här är några av bilderna från lördagens festmåltid, söndagens högtidsgudstjänst samt efterföljande brunch. Fotograf är Zandra Erikshed.

 

Festligt!!!

 

Lördagen i Ekumeniska Kommunitetens Generalkapitel slutade med en grill- och glassfest i den ljumma sommarkvällen. Från grillen serverades lamm och vilt från Bjäka-Säbygodset, och till dessert glass från Stafsäters herrgård på andra sidan sjön. Alla åldrar fick sitt!