Festligt på Mikaeli dagen!

 

I Mikaelidagens festmässa gästades vi av Linköpings stifts nye biskop, Martin Modéus, som för första gången celebrerade och predikade i Slottskapellet. I sin predikan talade han om låta hela livet sammanfattas i ett Kyrie och ett Gloria.

Efter mässan samtalade gudstjänstdeltagarna vid kyrkfrukosten om sin längtan kring gudstjänsten. Dagen till ära bjöds på änglatårtor!

 

Biskop Martin besöker Bjärka-Säby

 

Linköpings stifts nye nye biskop, Martin Modéus, gästar oss på den helige Mikaels dag, söndagen den 30 september. Han firar mässan och predikar i Slottkapellet kl 8.00, och vid den efterföljande kyrkfrukosten ges tillfälle till samtal med biskopen.

 

 

Tid för bikt

 

Inför samtliga ordinarie mässor som Ekumeniska Kommuniteten inbjuder till på Nya Slottet Bjärka-Säby finns från och med i höst möjlighet att gå till bikt.

Präst/ pastor är tillgänglig för bikt på följande tider:

Söndagar 7.15-7.45 i Övre salen.
Onsdagar 17.00-17.45 i Sakristian.

 

 

Söndags skola i Bjärka-Säby

 

Under fyra höstsöndagar hålls söndagsskola för vuxna efter mässan och kyrkfrukosten. Ämnet är ”Gudstjänsten i himlen och på jorden”.

Den heliga mässan sammanfattar vår tro. När vi växer i förståelse av liturgins handlingar, språk och symboler berikas vårt firande av den eukaristiska gudstjänsten. I höstens söndagsskola undervisar Peter Halldorf om mässans ordning och innehåll, så som den firas varje söndag i Slottskapellet.

Söndagsskolan hålls kl 10-11 följande söndagar:
16 sept
14 okt
18 nov
9 dec