Höstmötet i Bilder!

 

Pilgrims Höstmöte för åldrarna 19-39 samlade omkring 250 deltagare från hela Norden och blev en andlig fest som lämnade djupa intryck. Årets tema, “Möt min hunger”, slogs an i inledningsföredraget av gästtalaren från USA, professor William T Cavanaugh, vars profetiska klarsyn och nyktra framställning berörde många. (Läs mer i Peter Halldorfs månadsbrev för november.)

Nya Slottet fylldes under tre dagar av stimulerande föredrag, goda samtal, levande musik och inte minst gudstjänster. Här följer några av fotografen Zandra Eriksheds bilder från Höstmötet 2012.

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 Höstmöte: “Möt vår hunger”

 

Pilgrims höstmöte “19-39” hålls kommande helg på Nya Slottet Bjärka-Säby under temat “Möt vår hunger.” Internationell gästtalare i år är William T Cavanaugh, en av USA:s mest inflytelserika teologer. Övriga medverkande är bl a Martin Lönnebo, sr Veronica, Ylva Eggehorn, Patrik Hagman och Samuel Rubenson.

EKiBS i Uppsala

 

Söndag 21 oktober i Uppsala:


Ekumeniska Kommuniteten och Funbo församling inbjuder till föredrag och mässa i Funbo kyrka utanför Uppsala
16.00 “Gudstjänsten som himlen på jorden.” Föredrag av Peter Halldorf.
18.00 Mässa & dop tillsammans biskop Biörn och församlingens präster.

 

 

EKiBS i Göteborg

 

Tisdag 16 oktober kl 18 i Göteborg:

Ekumeniska Kommuniteten och Vasa församling inbjuder till mässa med kyrkoherde Björn Bäckersten och föredrag av Peter Halldorf i Vasakyrkan.

18.00 Mässa  i Mariakapellet, Vasakyrkan.
18.45 Fördrag i församlingshemmet: ”Aldrig skall vi glömma den skönheten.”
Därefter fika och samtal.
20.30 Completorium .

 

 

Marcus: ny herde i Sion

 

I Tacksägelsedagens skördefest fylldes kapellet med lovsång och människor från många håll, när vi också hade glädjen att lyssna till Sionförsamlingens nye föreståndare Marcus Sönnerbrandt.

Vid den efterföljande kyrkfrukosten fick vi tillfälle att samtala med Marcus som berättade om sin glädje över Bjärka-Säby och önskan om en nära gemenskap mellan Ekumeniska Kommuniteten och Sionförsamlingen.

 

 

 

Söndagen den 21 oktober kl 11 firas installationsgudstjänsten i Pingstkyrkan i Linköping då Marcus Sönnerbrandt avskiljs som Sionförsamlingens föreståndare.

 

 

Bilder: Zandra Erikshed

 

 

Skörde fest!

 

Söndagen den 14 oktober firar vi Tacksägelsedagen med skördefest. I morgonens festmässa i Slottskapellet har vi glädjen att lyssna till Sionförsamlingens nye föreståndare, Marcus Sönnerbrandt, som predikar.

Efter gudstjänsten finns möjlighet att handla lokala varor. Kl 10.30 är det andra delen av höstens söndagsskola för vuxna i biblioteket. Barnen har sin egen samling under tiden.

 

 

 

 

Urkyrkans andedräkt

 

Johannesakademin inbjuder till en spännande lördagsföreläsning den 13 oktober när vi gästas av poeten Marie Tonkin Reda, tillika uppskattad skribent i tidskriften Pilgrim, och hennes man Michael Reda som talar över ämnet “Urkyrkans andedräkt – ett möte med den Koptiska kyrkan.”

Marie och Michael tillhör bägge den Koptiska kyrkan och ger i sin föreläsning en unik inblick i en av de äldsta kristna traditionerna.

Föredraget hålls på lördag kl 16.30 i Nya Slottets föreläsningssal (västra flygeln).

 

 

 

 

Prästen på Anholt

 

Det är tyst på Anholt större delen av året. Mycket tyst. Här råder en stillhet och ett lugn som få bebodda platser i Norden kan erbjuda. När sommarturisterna lämnat – de kan vara upp till 4000 på en dag – återstår de 145 fasta öborna. Bland dem den nyligen installerade prästen, som är medlem av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Simon Fuhrmann har tillsammans med sin hustru Regitze och deras son Storm nyligen bosatt sig på Anholt. Det är Simons första prästtjänst efter ordinationen den 12 september i år (se bilden nedan från Aarhus domkyrka), ett  vikariat på ett år. Han blir nu öns herde med ansvar för kyrka och gudstjänstliv.Simon och Regitze tillhör båda vår gemenskap och med deras ankomst till Anholt har kyrkan på denna märkliga ö långt ute i Kattegat för första gången fått ett dagligt tidebönsliv.

Även eukaristin firas nu mer större regelbundenhet och Simon har planer på att inbjuda till retreat på Anholt. Han ser tystnaden och enformigheten på ön som en gåva, en möjlighet att få ägna sig åt det väsentliga i sitt prästkall, bön och Ordets tjänst. (Se aktuellt månadsbrev)

På Sønderbjerget, Anholts högsta punkt 46 meter över havet, är horisonten obruten i alla väderstreck. I Ørkenen, det ökenlika landskap som upptar 80 procent av öns 23 kvadratkilometer, kan man vandra i timmar försjunken i meditation. De unika vita sandstränderna runt ön ligger alldeles öde denna tid av året. Innan de mekaniska klockornas tid exporterades den finkorniga sanden och brukades i timglas. Det är inte underligt att Anholt har beskrivits som ett ”rent paradis”. En ö som gjord för retreat, tycker både Simon och Regitze. Kommunitetens preses konstaterar vid sitt besök att enbart resan för att komma till Anholt är en ideal bromssträcka för den som tänkt sig hit för sin årliga retreat.

Läs gärna Simon Fuhrmanns nystartade blogg: http://oerkenenihavet.com