Prästen på Anholt

 

Det är tyst på Anholt större delen av året. Mycket tyst. Här råder en stillhet och ett lugn som få bebodda platser i Norden kan erbjuda. När sommarturisterna lämnat – de kan vara upp till 4000 på en dag – återstår de 145 fasta öborna. Bland dem den nyligen installerade prästen, som är medlem av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Simon Fuhrmann har tillsammans med sin hustru Regitze och deras son Storm nyligen bosatt sig på Anholt. Det är Simons första prästtjänst efter ordinationen den 12 september i år (se bilden nedan från Aarhus domkyrka), ett  vikariat på ett år. Han blir nu öns herde med ansvar för kyrka och gudstjänstliv.Simon och Regitze tillhör båda vår gemenskap och med deras ankomst till Anholt har kyrkan på denna märkliga ö långt ute i Kattegat för första gången fått ett dagligt tidebönsliv.

Även eukaristin firas nu mer större regelbundenhet och Simon har planer på att inbjuda till retreat på Anholt. Han ser tystnaden och enformigheten på ön som en gåva, en möjlighet att få ägna sig åt det väsentliga i sitt prästkall, bön och Ordets tjänst. (Se aktuellt månadsbrev)

På Sønderbjerget, Anholts högsta punkt 46 meter över havet, är horisonten obruten i alla väderstreck. I Ørkenen, det ökenlika landskap som upptar 80 procent av öns 23 kvadratkilometer, kan man vandra i timmar försjunken i meditation. De unika vita sandstränderna runt ön ligger alldeles öde denna tid av året. Innan de mekaniska klockornas tid exporterades den finkorniga sanden och brukades i timglas. Det är inte underligt att Anholt har beskrivits som ett ”rent paradis”. En ö som gjord för retreat, tycker både Simon och Regitze. Kommunitetens preses konstaterar vid sitt besök att enbart resan för att komma till Anholt är en ideal bromssträcka för den som tänkt sig hit för sin årliga retreat.

Läs gärna Simon Fuhrmanns nystartade blogg: http://oerkenenihavet.com

 

 

 

 

Comments are closed.