Välsignad!

 

Ett rikt och välsignat Vintermöte är avslutat. Här tar hela församlingen emot välsignelsen av tre biskopar i den avslutande Sändningsmässan.

Gtj benedict

Bild: Zandra Erikshed.

 

 

Ny bok av Kallistos Ware!

 

Direkt från tryckeriet till Pilgrims vintermöte, som inleds i morgon (25/1), anländer den till svenska nyöversatta boken Det godas skattkammare av metropoliten Kallistos Ware. Bokens första del tecknar en bakgrund till den unika volym som heter Filokalia, en samling texter från 300-talet till 1300-talet om bön och det inre livet, i ortodox tradition betraktad som den viktigaste läsningen efter Bibeln. Men vad är egentligen Filokalia? Kallistos Ware är vår guide in i dess rika andliga värld.

I andra delen av Det godas skattkammare möter vi en av Jesusbönens stora lärare, Ignatius Brianchaninov. Kallistos Ware skriver: ”Bönen är det sanna livet, vår högsta uppgift. Utan bön blir vi inte genuint mänskliga. Vi är skapade för bön, liksom vi är skapade för att tala eller tänka. Men hur skall vi då be?”

Därefter förmedlar biskop Kallistos den vägledning till ett liv i ständig bön som gavs av en av Rysslands främsta andliga fäder på 1800-talet.

Det godas skattkammare är utgiven av Silentium skrifter och kan beställas på www.silentiumskrifter.se

 

 

Vad säger Kallistos Ware?

 

F Kallistos”Den största utmaningen i den moderna världen är utan tvekan det djupt sekulära synsätt som är rådande i hela det västerländska samhället. I Storbritannien, i Västeuropa liksom i Nordamerika har den stora majoriteten av människor förlorat känslan för Guds omedelbara närvaro i tillvaron. Naturligtvis finns många som fortfarande går i kyrkan, men de saknar en integrerad syn på världen där Kristi närvaro hör till varje del av det dagliga livet. Religionen har trängts undan till ett hörn, något vi ägnar en timme eller två på söndag, medan resten av livet fortgår som vanligt.

Men låt oss komma ihåg att en kristen är någon som överallt, vart hon än vänder sig, ser Kristus och gläder sig i honom. Ingen utmaning är större än denna: att överallt se Kristus, att se allt i Gud och Gud i allt, och så förhindra en särskiljande mellan det heliga och det profana. Allting kan bli heligt; den helige Andes närvaro kan bli funnen på varje plats.

Här har vi den viktigaste utmaningen i den moderna världen: att stå emot särskiljandet mellan det heliga och det profana, att stå emot tendensen att isolera kristendomen till ett litet hörn av tillvaron, att få se hur Kristus träder in i varje del av vårt dagliga liv.”

Metropoliten Kallistos Ware besöker Bjärka-Säby 25-27 januari.

 

 

Personlig retreat på Landamäre

 

I stor stillhet, två kilometer från Nya Slottet, ligger Landamäre. Här erbjuder Ekumeniska Kommuniteten sex gästrum för den som under några dagar, eller en längre period, vill vistas i en avskild miljö för egen retreat och rekreation.

Landamäre, som är vackert beläget på en höjd, består av två byggnader. Ett större boningshus där även ett kapell finns inrett, och ett mindre härbre med tre gästrum.

Dygnspris för boende på Landamäre är 300 kr (inkl frukost). Vid längre vistelser kan överenskommelse om pris ske.

För information och bokning kontakta Stig Petrone, vice preses i Ekumeniska Kommuniteten: landamare [at] ekibs [dot] se

DSC_0206

 

Bilden: mässa på Landamäre sommartid.

 

 

Göran Larsson besöker Bjärka-Säby

 

Göran LarssonGöran Larsson, uppskattad teolog och präst, sedan många år verksam i Jerusalem, besöker Bjärka-Säby under sin årliga Sverigevistelse. Tisdagen den 15 januari kl 15 föreläser han i Biblioteket i Nya Slottet över ämnet “Jesus i mötet mellan judar och kristna.”

Föreläsningen är öppen för alla intresserade. Välkommen!

 

 

 

Once in a lifetime…

 

Kallistos WareOnce in a lifetime yttrade en sent anmäld deltagare till Pilgrims vintermöte, som inleds i Bjärka-Säby och Vårdnäs om två veckor. Personen syftade på möjligheten att få lyssna till mötets gästtalare, metropoliten Kallistos Ware, en av det senaste seklets främsta teologer och andliga ledare, av många betraktad som den kanske viktigaste andliga rösten och ekumeniska brobyggaren i den världsvida kristenheten i dag.

Det är snart 500 deltagare anmälda till vintermötet, och därmed finns nu endast ett fåtal platser kvar. Även om många av seminarierna är fullbokade, är de två huvudföredragen med Kallistos Ware öppna för alla anmälda deltagare. “Att möta och höra Kallistos Ware är en sällsam upplevelse” säger Pilgrims redaktör tillika ansvarig för vintermötet, Peter Halldorf. “Jag rekommenderar den som har möjlighet att lägga annat åt sidan och bege sig till Bjärka-Säby den sista helgen i januari.”

Anmälan till vintermötet sker på Pilgrims hemsida:

www.tidskriftenpilgrim.se

Förfrågningar: 013-44025.