“Låt oss be till Herren!”

 

Johannesakademin inbjuder till seminarium om ortodox bön på Nya Slottet Bjärka-Säby! 

“Låt oss be till Herren!”är temat för ett lördagsseminarium om bön i den ortodoxa traditionen den 2 mars kl 10-16.

Ortodox bön formulerar outgrundlig teologi: om den evige Gudens människoblivande i tid och rum., om den odödlige Gudens död för den dödliga människan liv, om Kyrkans ständiga förenande av himmel och jord, om människans ständiga delaktighet i Gud genom Kristi kropp och blod. Samtidigt är Ortodoxa kyrkans bön hjärtats tysta bön, det inre skådandet av Gud, bortom alla egna bilder och föreställningar. Hur ber man i den ortodoxa traditionen?

imagesSeminariet leds av fader Misha Jaksic från St:a Annas ortodoxa församling tillsammans med Richard Kovar som leder sången i den ortodoxa liturgin.

Anmälan: info [at] johannesakademin [dot] se

 

 

40 procent i 40 dagar!

 

Paradiset-IVNu inleder det lilla förlaget Silentium skrifter, knutet till tidskriften Pilgrim, sin årliga fasterea. Under fastans 40 dagar erbjuds 40 procents rabatt på samtliga böcker från Silentium.

Beställningar görs på www.silentiumskrifter.se

 

 

Påven avgår!

Påven Benedictus XVI meddelade i ett möte med kardinalerna den 10 februari att han lämnar sitt ämbete på Petri stol. Beskedet har mottagits med förvåning över hela världen. Det är första gången sedan 1452 som en påve avgår från sitt ämbete. Här följer påvens tal till kardinalerna, hållet på latin, i svensk översättning:

Kära bröder,

jag har sammankallat er till detta konsistorium, inte bara för tre kanoniseringarna, men också för att meddela er ett beslut av stor betydelse för kyrkans liv. Efter att vid flera tillfällen ha rannsakat mitt samvete inför Gud, har jag kommit till visshet om att mina styrkor, på grund av hög ålder, inte längre lämpar sig för ett adekvat (adequate) utövande av Petri ämbete.

Jag är väl medveten om att detta ämbete, på grund av dess inneboende andliga natur, inte skall utföras bara med ord och handling, utan även med bön och lidande.

I dagens värld, utsatt för så många snabba förändringar och skakat av frågor av djup betydelse för trons liv, är det, för att kunna utöva Petri ämbete och förkunna evangeliet, nödvändigt med styrka i både kropp och själ, en styrka som under de senaste månaderna försämrats hos mig i den utsträckning att jag måste inse min oförmåga att på ett tillfredsställande sätt (adequate) kunna utöva ämbetet som anförtrotts mig.

Av denna anledning, och väl medveten om allvaret i denna handling, förklarar jag i full frihet att jag avgår från mitt ämbete som biskop av Rom, och Petrusämbetet som anförtrotts mig av kardinalerna den 19 april 2005; på så sätt, att från och med den 28 februari 2013, kl 20:00, kommer Heliga stolen, den helige Petrus stol, att vara vakant och en konklav som kommer att välja den nya påven måste sammankallas av dem vars uppdrag det är.

Kära bröder, jag tackar ödmjukast för all den kärlek och det arbete som ni har stöttat mig med i min tjänst och jag ber om förlåtelse för alla mina brister.

Och nu, låt oss anförtro den heliga kyrkan i omsorgen hos vår överstepräst, vår Herre Jesus Kristus och bönfalla hans heliga moder Maria, så att hon kan hjälpa kardinalerna med hennes moderliga omsorg, i val av ny påve. Vad det gäller mig själv, vill jag också i framtiden hängivet tjäna Guds heliga kyrka genom ett liv tillägnat bön.

Från Vatikanen, 10 februari 2013

Benedictus XVI

Översättning: Tidskriften Signum