3 x Maria

 

Tre högintressanta föreläsningar om Maria, Guds moder, hålls under våren i Bjärka-Säby, den första redan nu på Kyndelsmässodagen när Lennart Thörn gästar oss. Han predikar i morgonens mässa och håller sitt föredrag efter kyrkfrukosten. Här är de aktuella datumen:

* 2 februari – Pastor Lennart Thörn: “Maria i Lukasevangeliet”.

* 14 mars – Prof Matthew Millner från Chicago: “Seeing the Evangelical Mary”.

* 30 mars – Pastor Ulf Ekman: “Maria i Nya testamentet”.

MatthewMilliner-fprofUlf EkmanL Thörn

 

Göteborg: ökenmässa inför den helige Antonios dag!

 

Årets första ökenmässa i Göteborg firas på onsdag den 29 januari kl 18 i Linneakyrkan. Det är kvällen före Antoniosfesten, något som kommer att prägla liturgin. Det blir ett unikt tillfälle att se den koptiske mästaren Ashraf Fayeks ikon av den helige Antonios, som kommer att finnas i kyrkan för det speciella tillfället.

KorbanEfter gudstjänsten delar vi en måltid med soppa och bröd från Da Matteos kafé i Göteborg.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

 

Matthew Millner besöker Bjärka-Säby!

 

“Låt mig få se din härlighet” är temat för en konferens om skönheten som vägvisare till Gud, som hålls på Nya Slottet Bjärka-Säby 14-16 mars 2014.

MatthewMilliner-fprofHuvudtalare är en av USA:s mest intressanta föreläsare inom ämnet, Matthew Millner, fil dr i konsthistoria och verksam vid Wheaton College i Chicago. Hans forskning har varit inriktad på hur bysantinsk och medeltida bildkonst har fungerat som visuell teologi och vägvisare till Gud. Förutom flera huvudföredrag i konferensen kommer Matthew Millner att ha ett mindre seminarium över ämnet “Seeing the Evangelical Mary”.

Övriga medverkande i konferensen är bland andra Johannesakademins preses, Samuel Rubenson.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Johannesakademin och Apologia.

För mer detaljerad information: www.apologia.nu
Anmälan: info [at] johannesakademin [dot] se

 

 

 

 

Mässa för de kristnas enhet

 

Lördagen den 25 januari, på festdagen för Herrens uppenbarelse för Paulus och under den pågående internationella böneveckan för de kristnas enhet, firas i Bjärka-Säby en tidig morgonmässa för kyrkans synliga enhet.

Mässan inleds i Slottskapellet kl 06.00. Mässans läsningar är hämtade från Jes 57:14-19 och Mark 9:33-41.

 

 

Mötesplats Göteborg 28/2 – 2/3

 

Den 28 februari – 2 mars 2014 hålls en sammankomst för kristna kommuniteter i Vasakyrkan i Göteborg. Det blir en helg där vi delar erfarenheter, lyssnar till varandra och samtalar om hur vi kan bygga trovärdiga kristna gemenskaper i vår tid. Fokus för årets sammankomst är hur vi bevarar och befäster enheten, med samtal kring frågor som rör konflikthantering och beslutsfattande.

Inbjudare är Kommuniteten Oikos, Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, Korsvei och Vasa församling.

Läs mer på: http://kommuniteter.se/sammankomst-2014/