Tideböner III har kommit!

 

Den tredje delen i vår nya serie av tidebönsböcker har nu kommit! Därmed återstår endast en del, som beräknas vara klar innan påsk, innan vi har en komplett uppsättning böcker för tiden under året. Böckerna trycks till en början i en enklare provutgåva, för att därefter samlas i en inbunden volym. Planerad utgivning av denna är första advent 2014.

Tideböner III kan beställas för 100 kr (+ porto) eller som e-bok (50 kr).

Beställningar: info [at] ekibs [dot] se

 

 

Ny ökenmässa i Göteborg!

 

Onsdagen den 26 februari firar Ekumeniska Kommuniteten på nytt ökenmässa i Linneakyrkan i Göteborg kl 18.00.

Denna kväll blir det även visitation med besök av biskop Biörn Fjärstedt från Uppsala.

Vi delar en enkel måltid och håller kapitelsamling efter liturgin.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Vi firar ökenmässa

 

Onsdagen den 19 februari firar Ekumeniska Kommuniteten på nytt ökenmässa tillsammans med S:t Peters församling i Stockholm.

Liturgin firas i S:t Peters kyrka och börjar kl 18. Efter liturgin delar vi en enkel måltid.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Till skydd mot otukten

 

Paradiset V har kommit!

Unknown

Johannesakademins översättningsseminarium har nu från grekiska översatt den femte delen i den tematiska samlingen av Ökenfäderns tänkespråk. Den innehåller Olika berättelser till skydd när otukten ansätter oss.

Denna del är den mest omfångsrika hittills, fylld av tänkvärda och underfundiga berättelser.

Boken kostar 120 kr och kan beställas på info [at] silentiumskrifter [dot] se

Här följer ett kort utdrag ur boken:

Två bröder gav sig iväg till marknaden för att sälja sitt hantverk. När de hade skiljts från varandra föll den ene för otuktens frestelse. När den andre brodern kom till­baka, sade han: ”Låt oss gå till vår cell, broder.” Men han svarade: ”Jag vill inte.” Den andre vädjade till honom och sade: ”Varför inte, min broder?” Han svara­de: ”När du hade lämnat mig, föll jag för otuktens frestelse.” Eftersom brodern ville få honom med sig, sade han: ”Samma sak hände även mig, när jag hade lämnat dig. Men låt oss gå och göra sträng bot, så skall Gud förlåta oss.” De gick och berättade för fäder­na vad som hade hänt dem, och fäderna ålade dem att göra bot. Den ene gjorde bot för den andre, som om det var han själv som hade syndat. Gud såg hur bro­dern bemödade sig av kärlek. Inom några dagar uppenbarade han för en av fäderna att han hade förlåtit den som hade syndat på grund av den stora kärlek som han som inte hade syndat hyste. Det är detta som är att ge sitt liv för sin broder.Unknown-1

 

 

Ett enda dop på Bjärka-Säby

Johannesakademins ekumeniska seminarium hålls i år för tredje året i följd på annandag pingst, som i år infaller den 9 juni. Årets tema är “Ett enda dop”.

Samtidigt som dopet är grunden för de kristnas enhet har det blivit en ekumenisk stötesten. I seminariet utmanas vi av mångfalden av doppraxis och dopteologi i den tidiga kyrkan och får gemensamt reflektera över dopets innebörd, hemort och konsekvenser i dag. Hur kan dopet få vara ett stöd i en värld där kyrkorna är många?

Medverkar gör biskop Anders Arborelius från den katolska kyrkan, biskop Macarie från den rumänsk-ortodoxa kyrkan, biskop Carl-Axel Aurelius från Svenska kyrkan, pastor Sten-Gunnar Hedin från pingströrelsen, pastor Liselotte J Andersson från Equmeniakyrkan, Karin Pålsson Sundmark, stiftsadjunkt för gudsjtänstfrågor i Lunds stift samt professor Samuel Rubenson, Johannesakademins preses. Samtalsledare i seminariet är Pilgrims redaktör, Peter Halldorf.

Anmälan görs till: info [at] johannesakademin [dot] se“>info [at] johannesakademin [dot] se

Biskop Macarie kommer till seminariet i Bjärka-Säby om dopet på annandag pingst.

Basileios & Babettes

 

Lördagen den 8 februari har Ekumeniska Kommuniteten och Pilgrim en heldag i Linköping. Vi inleder med att firas Basileiosliturgin – ökenmässan – i heliga Annas ortodoxa kapell och möts därefter till frukostsamtal på Babettes Kafferi. Under dagen pågår Johannesakademins översättningsseminarium i Domkyrkans studiecentrum, öppet för den som vill delta, och dagens avslutas med föreläsning av biskop Martin Lind i Missionskyrkan, följt av vesper.

Följande tider gäller den 8 februari:

8.30 Ökenmässa i Heliga Annas kapell (Stengatan 4).
10.00 Frukostsamtal på Babetts Kafferi.
10.15-16.00 Johannesakademins översättningseminarium i Domkyrkans Studiecentrum.
16.30 Föredrag av Martin Lind i Missionskyrkan: ”Vägens visdom – en pilgrimsteologi för vår tid.”
18.00 Vesper i Missionskyrkans bönekapell. 

 

Kollekt till Bekka-dalen

 

Kollekten i söndagens mässa i Slottskapellet från Kyndelsmässodagen till Påsk går till ett hjälparbete bland familjer som kommit som flyktingar från Syrien till Bekaadalen i östra Libanon.

De pengar vi samlar in förmedlas genom Pingstmissionens U-landshjälp, som inlett ett samarbete med World Vision Lebanon, en kristen organisation med lång erfarenhet av både utvecklingsarbete och humanitära insatser med fokus på barn. De gör just nu gör en särskild insats till 945 barn i så kallade informella tältläger i områdena Kab Elias, Bar Elias och Marej, som hör till de fattigaste områden i Libanon. Skolorna i området klarar inte längre att ta emot fler flyktingbarn och i insatsen ingår därför också stöd till extraundervisning för mer än 120 barn mellan 6-11 år.

Den som vill delta i vår insamling kan även sätta in en gåva på Ekumeniska Kommunitetens bankgiro: 461-0713. Märk gåvan med ”Syriens barn”.