Inställd högtid

 

Söndagens stipendiehögtid och föreläsning med Robert Eriksson på Nya Slottet Bjärka-Säby är inställd på grund av sjukdom. Nytt datum meddelas senare.

 

 

Ignatius Zakkas död

 

Ignaios Zackas IIEn av vår tids stora andliga ledare, den syrisk-ortodoxa kyrkans patriark, Ignatius Zakkas, insomnade på lördagen i en ålder av 80 år.

Ignatios Zakkas var en älskad och avhållen andlig fader, som vann respekt långt utanför sin egen kyrka, inte minst för sitt outtröttliga arbete för kristen enhet.

Påven Franciskus beskriver honom som en av vår tids främsta kristna ledargestalter vars betydelse inte går att överskatta.

Ignaios Zackas I

 

Bilderna från hösten 2012 då Peter Halldorf och Gunnar Lind mötte  patriarken Ignatius Zakkas i Kairo. Patriarken syns längst till vänster på bilden.

 

 

 

 

 

Nyhet från Bjärka-Säby 18 mars 2014

 

Pressmeddelande från Bjärka-Säby:

Pastor, författare och musiker tilldelas stipendium på Bjärka-Säby!

Robert ErikssonStiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka-Säby, har beslutat att tilldela sitt femte stipendium om 10.000 kr till Robert Eriksson, Sävedalen.

Robert Eriksson är utbildad vid Alliansmissionens pastorsutbildning på Korteboskolan och har även studerat teologi på Teologiska Högskolan i Stockholm. Han är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. Sedan fem år tillbaka är han föreståndare för Missionsförsamlingen i Sävedalen och var innan dess pastor i Nimbuskyrkan på Öckerö. Han är även en uppskattad musiker och sångförfattare.

Robert Eriksson tilldelas Samuel Halldorfs stipendium2014 för det sätt på vilket han ”genom en på samma gång traditionell och nydanande förkunnelse bidragit till att forma en levande gudstjänst i en vital och växande församling”, som motiveringen lyder. Det heter vidare: ”Hans målmedvetna, bibelutläggande predikan i förening med en ovanlig förmåga att anknyta till samtidens kultur, har gett vägledning åt inte minst unga vuxna till en fördjupad och hållbar tro. Troheten mot Skriften och lyhördheten för kulturen är utmärkande för det sätt på vilket han även i musik, böcker, krönikor och bloggar kommunicerar evangeliet till en ny generation.”

Robert Eriksson har skrivit boken Istället för balans sök Gud (Libris), och utkommer sommaren 2014 med boken Samma gamla jag (Libris).

Stipendiet delas ut vid en högtid på Nya Slottet Bjärka-Säby söndagen den 30 mars kl 15.30.

 

Samuel HalldorfFakta om stiftelsen till pastor Samuel Halldorfs minne för förkovran i Bibelns böcker:

Stiftelsen har sin bakgrund i Samuel Halldorfs initiativ till grundandet av Bibel- och träningsskolan på Bjärka-Säby 1982. Samuel Halldorf , som avled den 20 mars 2009, var Sionförsamlingens föreståndare åren 1978-1990, och spelade en avgörande roll vid Pingstkyrkans övertagande och upprustning av Nya Slottet. Grundandet av bibelskolan var ett uttryck för den stora betydelse Samuel Halldorf under hela sin livsgärning tillmätte förkovran i Bibeln. Stiftelsen vill genom stipendier stödja framför allt unga människor som visat påtagliga ambitioner att förkovra sig i studiet av Bibeln, men också bidra till utvecklingen av verksamhet på Nya Slottet som syftar till kvalificerad teologisk bildning.

 

 

Lördag: föredrag i Linköping

 

Lördagen den 8 mars hålls årets andra lördagsföreläsning i Missionskyrkan i Linköping i Johannesakademins regi.

UnknownPastor Marcus Sönnerbrandt talar över ämnet “Profetismen i den tidiga kyrkan”.

Efter föredraget firas vesper i Missionskyrkans bönekapell.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!