Festlig mässa i Vist

 

Ekumeniska Kommunitetens Generalkapitel avslutades i dag med en festlig mässa i Vist kyrka, då 25 noviser avlade sina högtidliga löften. Det stora deltagarantalet innebar att Slottskapellet för första gången inte kunde rymma den avslutande festmässan, som därför hade flyttats till Vist kyrka i Sturefors. Visitatorn, biskop Biörn Fjärstedt, celebrerade tillsammans med många av kommunitetens präster och pastorer, som här ses utanför kyrkan efter mässan.

Mässa i Vist

 

 

 

Comments are closed.