Daglig laudes och vesper

 

På julafton kl 9.30 inbjuds till julfrukost på Nya Slottet följt av samling kring julkrubban i Slottskapellet. Utöver julens gudstjänster firas laudes och vesper dagligen i kapellet.

JULENS GUDSTJÄNSTER I SLOTTSKAPELLET 

• 24 julafton 9.30 Julfrukost i festvåningen
• 24 julafton 11.00 Samling kring julkrubban.

• 24 julafton 23.00 Midnattsmässa.
• 25 juldagen 07.00 Julotta.
• 26 annandag jul  08.30 Gudstjänst med mässa.

 

 

Pilgrims med-arbetare heders-doktor i teologi

 

per-akerlundTeologiska fakulteten i Lund utsåg i dag prästen och bokförläggaren Per Åkerlund till hedersdoktor i teologi. Per Åkerlund tillhör tidskriften Pilgrims referensgrupp och har varit en av dess regelbundna skribenter sedan 1994.

I sin motiveringen skriver Teologiska fakulteten i Lund:

I mer än 35 år har bokförläggaren Per Åkerlund givit ut böcker av svenska teologer, inte minst från Lundafakulteten, och aktivt spårat upp och föreslagit teologisk litteratur att översätta till svenska, såväl äldre som modern. Han har på så sätt bidragit inte bara till bokproduktion i snäv mening utan till att bredda förståelsen för andra religiösa traditioner i historia och i nutid. Tack vare Per Åkerlund finns det på svenska ett för nordiska förhållanden osedvanligt brett urval av såväl äldre som aktuell teologisk litteratur. Vi har genom Per Åkerlunds verksamhet tillgång till klassiska kristna texter, litteratur om mystik i olika traditioner, samt facklitteratur om filosofi, psykologi, historia, konst, musik och litteratur. Per Åkerlunds breda utgivning har fått ett betydande genomslag i vidare kulturella sammanhang.

 

Ökenmässa i Öresund

 

Årets sista ökenmässa firas i Öresundsområdet onsdagen den 17 december kl 18, närmare bestämt i Bethlehemskirken i Køpenhavn. Det är Simon Fuhrman, präst i danska folkkyrkan och medlem av Ekumeniska Kommunitetens råd, som celebrerar liturgin.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Konsert & fika i advent

 

Den tredje söndagen i advent, 14 december, inbjuder vi till adventskonsert i Slottsrotundan med efterföljande fika i Festvåningen.

I konserten lyssnar vi till Ruth Segerberg, mezzosopran, och pianisten Mattias Lindberg.

Alla hälsas varmt välkomna!

 

 

Ökenmässa i advent

 

Denna andra vecka i advent firar Ekumeniska Kommuniteten ökenmässa på tre platser:

* Onsdag kl 18 i S:t Peters kyrka i Stockholm.

* Onsdag kl 18 i Betlehemskirken i Köpenhamn.

* Torsdag kl 18 i Helige Johannes Teologens kyrka i Linköping.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

 

Anden i domkyrko-tornet

 

Lördagen den 6 december håller Johannesakademin årets sista översättningsseminarium i Domkyrkan i Linköping.

Dagen börjar som vanligt med morgonbön i domkyrkans kor kl 9.00, följd av frukost i domkyrkotornet och lördagsföreläsning kl 10.15.

Ämnet för dagens föreläsning, som hålls av Peter Halldorf, är Symeon den nye Teologen och dopet i den helige Ande.

Översättningsseminariet inleds därefter kl 11.30 i Domkyrkans studiecentrum och pågår till 17.00

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Ökenmässa i Linköping!

 

Under adventstiden firar vi Basileiosliturgin vid två tillfällen i Den helige Johannes Teologens  kapell i Linköping, som tillhör S:ta Annas ortodoxa församling.

Ökenmässorna firas torsdagarna den 4 och 11 december kl 18.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!