Fasterean har börjat!

 

Nu börjar den traditionella fasterean på böcker och skrifter från tidskriften Pilgrims skriftserie, Silentium, som föddes i Makariosklostret år 2001.

Vi ger 40 % rabatt på samtliga böcker under hela Stora fastan, fram till dess påskljuset har tänts på påsknatten.

Beställningar kan göras via hemsidan: silentiumskrifter.se

 

Jonas om Nathan i tornet

 

Jonas JonsonPå lördag inbjuder Johannesakademin till årets första lördagsföreläsning i Mattiassalen, det så kallade tornrummet, i Linköpings domkyrka. Det är biskop em Jonas Jonson som föreläser över ämnet “Nathan Söderbloms möte med den ortodoxa traditionen.”

Nathan SFöreläsningen börjar kl 10.15. Dessförinnan firas laudes in Mariakapellet. Efter morgonbönen finns möjlighet till kaffe & frukostfralla för den som önskar.

Johannesakademins översättningsseminarium, som är öppet för alla intresserade, inleds kl 11.30 i Domkyrkans studiecentrum.

 

 

 

“Skilja mellan andar”

 

Även i år håller Ekumeniska Kommunitetens preses fasteföredrag med åtföljande samtal fem måndagar i Blå salongen i Nya Slottet. Årets tema är Skilja mellan andar. Start den 23 februari kl 19.15.

 

Fasteföredrag A4-15x

 

 

Ökenmässa i Vasa

 

I kväll kl 18 firas på nytt ökenmässan i Mariakapellet i Vasakyrkan i Göteborg. Efter liturgin inbjuds till samkväm i församlingshemmet.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Festligt på högtiden!

 

NikolausUnder fest och allvar firades i går 500-årsdagen av Linköpingsbiskopen Nikolaus Hermannis skrinläggning. Kyrkoherden i S:t Nikolai församling i Linköping, fader Gabriel, höll en inträngande predikan i den festvesper som firades på kvällen i Domkyrkan. Han talade om hur Nikolaus Hermanni oförfärat utmanat maktens män, och om det drag av ödmjukhet som kännetecknat denne andlige ledare, som aldrig sökte biskopsämbetet utan snarare försökte undvika det.

F Gabriel

Efter vespern inbjöd S:t Nikoalai församling till fest i sin församlingssal.