Via sacra invigd

 

GudspärlanI lördags skedde den högtidliga invigningen av Via Sacra – Frälsarkransen i Linköpings domkyrka. Frälsarkransens skapare, biskop em Martin Lönnebo, guidade den fullsatta domkyrkan från pärla till pärla.

En unik pilgrimsvandring har därmed skapats i domkyrkan, där Frälsarkransens pärlor är nedfällda i golvet med belysning och text.

 

Vi firar passions-söndagen

 

I morgon, den 22 mars, firar vi passionssöndagen i vår mässa i Slottskapellet kl 8.30, och därmed inleds på allvar vandringen mot påsken. (Herrens bebådelse firas med mässa onsdag den 25 mars kl 18.)

 

 

 

Hör Per Arne Bodin i tornet

 

UnknownLördagen den 21 mars hålls månadens lördagsföreläsning i domkyrkotornet i Linköping. Professor Per-Arne Bodin talar över ämnet De ortodoxa kyrkorna i Ryssland och Ukraina – Om gränser, politik och andlighet.

Kl 9.00 firas morgonbön i Mariakoret, följt av en enkel frukost innan föreläsningen börjar.

Kl 11.30 fortsätter Johannesakademins med sitt öppna översättningsseminarium i domkyrkans studiecentrum.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Präst- och pastors-mötet avslutat

 

Mässan i VårdnäsUtgång300 präster och pastorer från hela kristenheten har i tre dagar varit samlade i Bjärka-Säby och Vårdnäs för att tillsammans söka Gud, dela bön och erfarenheter och söka Guds väg för sitt folk.

Mötet avslutades med två gudstjänster i Vårdnäs kyrka: förbönsgudstjänsten på tisdag kväll och onsdagens sändningsmässa där Linköpings stifts biskop Martin celebrerade, det katolska stiftets biskop Anders gav sändningsord och välsignelsen och den koptiske prästmunken fader Damadios ledde de församlade i bön.

 

 

Samtal efter mässan

F Damadios, Kh MariaF Damadios

 

Korsbärare

Bild: Daniel Svensson

 

 

Präst- och pastors-mötet har inletts

 

Biskop AndersI dag kl 16 inleddes det ekumeniska präst- och pastorsmötet i en fullsatt Vårdnäs kyrka, när biskop Anders Arborelius inledningstalade över ämnet “Ett tredje vatten, fött av ström och källa – att vara Treenighetens tjänare.”

 

 

 

 

En dag till präst- och pastors-mötet

 

Tisdag kväll kl 19.30 firas förbönsgudstjänst i Vårdnäs kyrka och onsdag kl 9.30 sändningsmässa. Bägge gudstjänsterna är öppna även för den som inte är anmäld till mötet.

2011

 

Bild från det senaste präst- och pastorsmötet 2011 då vi gästades av Enzo Bianchi och Guido Dotti från Bose.