Pingst i Bjärka-Säby

 

För tredje året inbjuder ett antal församlingar i Linköping och Ekumeniska Kommuniteten till ekumenisk pingtkonferens på Nya Slottet Bjärka-Säby. Söndagens morgonmässa firas i vanlig ordning, och vi övergår i och med pingstdagen till sommartid, vilket innebär att mässan firas kl 8.00. Helgens program ser ut som följer:

23-24 MAJ: EKUMENISK PINGSTKONFERENS I BJÄRKA-SÄBY
• 23 lö 15.00 Seminarium med Britta Hermansson. Biblioteket.
16.45 Seminarium med Tobias Hadin och Kristoffer Lignell. Utdelning av Samuel Halldorf-stipendiet. Biblioteket.
18.00 Vesper i Slottskapellet.
• 24 sö 08.00 Högmässa i Slottskapellet, Bjärka-Säby. Predikant: Lennart Thörn. Pingstdagen.
11.00 Gudstjänst i slottsparken. Britta Hermansson och Bengt Johansson.
• 25 må 08.00 Mässa i Slottskapellet. Bjärka-Säby. Predikant: Samuel Rubenson. Annandag pingst.
• 25 må 10-16 “Ett enda bröd.” Johannesakademins ekumeniska seminarium med biskop Anders Arborelius, Samuel Rubenson, Lennart Thörn och Thomas Arentezen.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

 

Tidebön i pingst-novenan

 

PåsktidenLagom till Kristi himmelsfärds dag kommer provutgåvan av vår nya tidebönsbok för påsktiden, att bland annat användas under pingstnovenan. Boken, som är på 500 sidor, innehåller dagliga tideböner för påskveckan, samt för hela perioden från Kristi himmelsfärds dag till pingstdagen.

Boken kan beställas för 150 kr (+ porto) eller som e-bok (50 kr): info [at] ekibs [dot] se

 

 

 

Kollekten till Nepal

Den mänskliga tragedin är stor i Nepal efter den svåra jordbävningen. Uppemot 10 000 människor befaras döda och tiotusentals har förlorat sina hem. Behovet av hjälp är akut och omfattande.

Under hela maj månad går kollekten i vår söndagsgudstjänst i Slottskapellet Bjärka-Säby till hjälpinsatserna i Nepal. De gåvor som samlas in förmedlas via Erikshjälpen.

Du som vill bidra med en gåva i vår insamling kan även sätta in den på Ekumeniska Kommunitetens Plusgiro 53 08 38-2. Märk gåvan “Nepal”.