Måndag: domkyrkan i uppsala

 

På måndag 31 augusti hålls höstens första ekumeniska vesper i Sturekoret i domkyrkan, Uppsala. Tiden är som vanligt 17.30.

Efter vespern inbjuds till te och smörgås, med föredrag av vår preses som besöker oss i samband med höstupptakten.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

4 platser kvar…

 

Endast ett fåtal platser finns nu kvar till tidskriften Pilgrims resa till Armenien och Georgien i höst. Reseledare är Johannes Pulkkanen och kaplan Jan Erixon, bägge medlemmar i tidskriftens referensgrupp. En unik pilgrimsresa med besök i kloster och andliga miljöer som står i förbindelse med en mycket tidig kristen tradition.

För mer info och bokning: http://www.exodusresor.se/tidskriftenpilgrim

Armenien & Georgien med Tidskriften Pilgrim
23 september – 3 oktober
Reseledare: Johannes Pulkkanen
Kaplan: Jan Erixon

Höstens första vesper i Göteborg!

 

Onsdag den 26 augusti kl 18.00 firar vi höstens första vesper i Mariakapellet i Vasakyrkan i Göteborg. Även i fortsättningen av hösten firas vespern sista onsdagen i månaden i Mariakapellet, och ökenmässan andra onsdagen varje månad med början den 9 september.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Om att föra goda teologiska samtal

 

Som ekumenisk kommunitet berikas vi av en mångfald av perspektiv på tron. Vår gemenskap rymmer människor från såväl frikyrklig som svenskkyrklig, katolsk som ortodox tradition. Det är både en utmaning och en gåva. Att föra goda teologiska samtal handlar inte om att ”pricka av” de frågor där vi är överens och dem där vi inte är överens. Om utmaningen att föra samtal som inte är kontrollerande, utan skapande handlar denna ledare i tidningen Dagen av Joel Halldorf.

***

Offentligheten kallar den tyske sociologen Jürgen Habermas de platser i samhället där öppna diskussioner förs. Dessa samtal är, menar han, gemenskapens kitt. I Gunnar Hallingbergs Läsarna framgår att 1800-talet väckelse skapade just sådana o​ffentligheter. Här fördes livliga samtal i tidningar, böcker och inte minst de hemgrupper som var väckelsens grundstomme.

Vi befinner oss i dag långt ifrån 1800-talet. Medlemstalen sjunker, engagemanget svalnar och kyrkor säljs snarare än byggs. Men inget av detta är ett problem i jämförelse med det som håller på att hända med det offentliga samtalet inom kristenheten. Dessa samtal har blivit aggressiva och ytliga – en kombination som gör dem i princip omöjliga att föra.

Detta är olyckligt. Världen blir allt mer komplex – politiskt, teknologiskt, ekonomiskt och ekologiskt – medan våra samtal bara blir ytligare. De präglas av pajkastning, positionering och illa​sinnade insinuationer. Som en följd drar sig många undan samtalen. De orkar inte ens följa debatterna, än mindre delta i dem.

Hur har det blivit så hår? Ett svar är att sjunkande medlems​tal i kombination med en allt mer komplicerad omgivning gör oss ängsliga. När centrala värden tycks glida undan slår vi desperat klorna i det som ännu finns kvar.

Lägg till det ett marknadstänk som driver kyrkor, organisationer och kristna profiler att finna sin nisch och skapa ett varumärke präglat av en viss hållning i profilfrågor. Plakatteologi, som någon träffande kallat det.

Ett grundläggande problem är också den moderna syn på teolog​i som präglar oss.

Såväl liberaler som fundamentalister är fixerade vid bokstavens yta, vid etiketterna. De liberala vill förändra dem: förneka att Bibeln är Guds ord, och så vidare. Fundamentalisterna å sin sida tror att allt som krävs är att man säger sig stå upp för etiketterna.

Därför svämmar det offentliga samtalet i kyrkorna över av kontrollfrågor. Teologisk HBTQ-certifiering eller föreställningen om att oändliga frågor om dom, frälsning och evighet kan uttömmas med enstaviga ja eller nej-svar – det är två sidor av samma moderna mynt.

Detta är en sekularisering: den kristna tron reducerad till ideologi. Allt handlar om att kryssa rätt i ett frågeformulär. Ett samtal på sådana premisser kan bara bli banalt och aggressivt, eftersom bokstaven, som bekant, dödar. 

En sant konservativ kristen hållning ser i stället etiketterna som utgångspunkter för sökandet. Denna hållning går som en linje från Bibeln, via Irenaeus, Augustinus, Thomas av Aquino, Karl Barth, C S Lewis och vidare. Det gemensamma som slås fast i trosbekännelserna, i de stora kyrkornas katekeser och i Lausannedeklarationen är sant. Men detta är inte punkten för samtalet, utan samtalets u​tgångspunkt.

Dogmen är porten in i mysteriet. Med detta perspektiv blir den kristna tron ett äventyr, en väg att vandra i förundran. Det föder i sin tur ett samtal som är kreativt snarare än kontrollerande. Om vi som kristna är få eller fattiga spelar mindre roll, så länge som vi har denna skatt: glädjen och förundran inför en sanning som bara växer och blir vackrare ju längre in vi når.

 

Vesper i Domkyrkan Linköping

 

På onsdag den 19 augusti kl 18.00 firar Ekumeniska Kommuniteten på nytt vesper i Mariakapellet i Domkyrkan, Linköping.

Senare på kvällen, kl 19.00, hålls konsert i Domkyrkan med anledning av den pågående “stadsfesten” i Linköping.

 

 

Mästare gästar Antonios-gården

 

En av världens främsta samtida ikongrafer, Georgi Gashev från Sankt Petersburg, leder denna vecka en ikonmålarkurs på Antoniosgården på Kållandsö. Värd för kursen är Robin Johansson, och bland deltagarna finns några av Sveriges ledande ikonmålare, alla ivriga att få sitta vid mästarens fötter.

_MG_0461

 

_MG_0456

 

_MG_0471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Thörn ny visitator i Bjärka-Säby

 

11855708_10206989465992141_2052529223589236576_nUnder stor feststämning och i strålande sommarväder avslutades på söndagen Ekumeniska Kommunitetens sjätte Generalkapitel med högtidlig mässa i Vist kyrka, då 12 noviser avlade sina löften.

I samband med lördagens årsmöte välkomnades pastor Lennart Thörn från Göteborg att vara en av kommunitetens två visitatorer. Lennart Thörn ersätter pastor Sten-Gunnar Hedin, som också avtackades under helgen. Förutom Lennart Thörn är biskop Biörn Fjärstedt från Uppsala visitator sedan tidigare.( Läs mer: http://www.dagen.se/familj/lennart-thörn-blir-visitator-på-bjärka-säby-1.381950)

imageLennart Thörn är pastor och teolog, som varit verksam som församlingsföreståndare inom Evangeliska Frikyrkan, bland annat i Filadelfiakyrkan i Örebro och Saronkyrkan i Göteborg. Som nytestamentlig exeget har han undervisat på Örebro Teologiska Högskola och Göteborgs universitet.

Under det sommarmöte som föregick generalkapitlet fick deltagarna bland annat lyssna till dagliga bibelstudier av Jonas Eveborn, Liselotte J Andersson, Anne-Lie Andersson och Bjørn Olav Hansen (på bilden tillsammans med preses), samtliga medlemmar i EKiBS.

11880352_10204848106181455_5745412244719295705_n