Hör Ezra på lördag!

 

Ett unikt tillfälle att höra den etiopiske prästen Ezra Gebremedhin erbjuds när Johannesakademin inbjuder till höstens första lördagsföreläsning i domkyrkan i Linköping lördagen den 19 september.

Ezra Gebremedhin talar kl 10.15 i Mattiassalen över ämnet Mötet mellan etiopisk-ortodox och svensk luthersk tradition.

Kl 9.00 firas morgonbön i Mariakoret, därefter serveras frukost.

11.30 är alla intresserade välkomna till Johannesakademins översättningsseminarium i domkyrkans studiecentrum.

 

 

Första mässan i Kristian-sand

 

Från och med i höst firar Ekumeniska Kommuniteten mässa varje månad i domkyrkan i Kristiansand. Den första mässan hölls den gångna veckan med Ole Jørgen Sagedal – präst i domkyrkan och medlem i EKiBS – som celebrant.

Kristiansand