Nytt mod under Höstmötet

 

2015 års höstmöte på temat “Fatta mod” är avslutat! Nya Slottet i Bjärka-Säby fylldes den gångna helgen av unga människor, som inte minst inspirerades och utmanades av den brittiske teologen och prästen Sarah Coakley.

Sarah CoakelySarah Coakley framhöll med eftertryck bönen som den avgörande utgångspunkten för all teologisk reflexion: ”Det finns insikter som aldrig blir tillgängliga om man inte är överlåten åt ett liv i bön, kontemplation och gudstjänst.”

Mässan höstmötetHöstmötet avslutades med festmässa i det överfyllda Slottskapellet på söndag morgon.

Höstmötet

 

 

 

 

 

 

 

Höstmötet har börjat!

 

Den tionde upplagan av Pilgrims Höstmöte på temat “Fatta mod”  tog igår kväll sin början med inledningsföredrag av professor Sarah Coakley från England. Slottskapellet var fyllt till sista plats, och deltagarna uppmuntrades och utmanades att söka ett djupare liv i bön – den enda som kan ge verkligt mod.

 

 

Två dagar kvar till årets höstmöte

2015 års höstmöte 19-39 på Nya Slottet Bjärka-Säby inleds fredagen den 23 oktober med föredrag av teologen och prästen Sarah Coakley, som är årets huvudtalare. Mötet är sedan länge fullbokat, men lördag kvällens gudstjänst i Vist kyrka och söndagens mässa är som vanligt öppna för alla som vill delta.

Här kan du höra Sarah Coakley i dialog med en ateist om varför man kan tro på Gud:

Om fader Johannes på lördag

 

När Johannesakademin på nytt inbjuder till lördagsföreläsning i domkyrkan i Linköping på lördag den 17 oktober kl 10.15 talar Astrid Wretmark om Fader Johannes, en andlig vägledare från Valamo kloster

Föreläsningen hålls i Mattiassalen och inleds kl 10.15. I Mariakapellet firas morgonbön kl 9.00.

 

 

Ökenmässa i Köpenhamn

 

Onsdag den 7 oktober firas på nytt ökenmässa i Betlehmeskirken i Köpenhamn. Liturgin inleds kl 18, och efter gudstjänsten inbjuds till gemenskap med  soppa & bröd.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Månads-brev från Bose

 

Ekumeniska Kommunitetens preses skriver varje månad ett brev med reflexioner och vägledning som rör kommunitetens spiritualitet och aktuella händelser. Brevet är tillgängligt på hemsidan för kommunitetens medlemmar och vänner. Att vara vän till kommuniteten innebär inga förpliktelser eller kostnader.

Anmäl dig som vän till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby: info [at] ekibs [dot] se