Höstmötet värd får årets Per Beskow-pris

 

2016 års Per Beskow-pris har tilldelats Joel Halldorf, värd för Pilgrims Höstmöte 19-39 på Nya Slottet Bjärka-Säby. Läs mer:

http://www.artos.se/per-beskows-pris/arets-pristagare

Lördagen den 6 februari håller Joel Halldorf Johannesakademins lördagsföreläsning i Domkyrkan i Linköping över ämnet: “Den benediktinska arbetslinjen – vägledning för det moderna arbetslivet.”

 

 

 

Gunnel Vallquist +11.1.2016

 

UnknownTidskriften Pilgrims mångårige medarbetare, professor Gunnel Vallquist, insomnade på morgonen den 11 januari i en ålder av 97 år. I mer än ett halvt sekel var hon verksam som fri skribent, översättare och författare. Sedan 1982 var hon medlem av Svenska Akademien.

 

Gunnel Vallquist var en av den svenska kristenhetens mest färgstarka och trovärdiga röster. Hon tillhörde sedan unga år den katolska kyrkan, man var under hela sitt liv en radikal ekumen, en gränsöverskridande gestalt, som med profetiskt patos kallade kyrkorna samman till en djupare enhet. ”Ingen skandal är större, ingen sorg djupare än den förblivande splittring som ännu hindrar de kristna från att mötas vid samma nattvardsbord”, framhöll hon med emfas.

 

Fram till dess att krafterna avtog besökte Gunnel Vallquist regelbundet Bjärka-Säby, och deltog bland annat i flera av de stora vintermötena.

 

Gunnel Vallquist insomnade i dag på morgonen på Josefinahemmet i Stockholm, där hon bodde de sista åren av sitt liv.

 

Vi lyser frid över hennes ljusa minne.

Läs mer:

http://www.aftonbladet.se/kultur/article22071565.ab

http://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf-vallquist-var-en-hel-manniska/

http://www.dagen.se/kultur/peter-halldorf-hon-förenade-tankens-klarhet-med-en-djup-fromhet-1.673070

Tidigare opublicerad intervju gjord av Tomas Einarsson:
http://www.typografint.se/texter.html

Beställ böcker av Gunnel Vallquist: http://silentiumskrifter.se