Lördag: Hör Joel Halldorf i domkyrkan

 

Lördagen den 6 februari kl 10.15 håller Joel Halldorf Johannesakademins lördagsföreläsning i domkyrkan över ämnet: “Den benediktinska arbetslinjen – vägledning för det moderna arbetslivet.”

Läs även Jooel Halldors ledare i dag: http://www.dagen.se

Föreläsningen hålls i Mattiassalen i domkyrkan kl 10.15.

Kl 9.00 firas morgonbön i domkyrkans Mariakor, och 11.30-16.30 hålls Johannesakademins översättningsseminarium i domkyrkans studeicentrum.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!