Passions-söndag i Bjärka-Säby

 

Vi går nu in i passionstiden, den viktiga femte söndagen i fastan markerar inledningen på den sista etappen mot påsken.

I söndagens högmässa firar vi passionssöndag i Slottskapellet i Bjärka-Säby, inte Jungfru Marie bebådelsedag, som denna söndag firas i många kyrkor i enlighet med Den svenska evangelieboken. (Eftersom bebådelsedagen – den 25 mars – i år infaller på långfredagen, firar vi i år denna på måndagen efter andra påsksöndagen, i likhet med Stockholms katolska stift).

 

 

Bibel, Brunch & Filokalia

 

Lördag den 12 mars kl 11 inbjuder S:t Peters kyrka i Stockholm till Bibel & Brunch med Peter Halldorf, som talar över ämnet: Ett filokaliskt förhållningssätt till bönen.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

S:ta Helena och Maria

 

I kväll kl 18 firar Ekumeniska Kommuniteten  för första gången vesper i S:ta Helena kyrka i Skövde. Vespern kommer fortsättningsvis att firas en gång i månaden.

Vid samma tid firas ökenmässa i Mariakapellet i Vasakyrkan, Göteborg.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Paradiset VII har kommit!

 

Den sjunde delen i den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk är en av de mest omfångsrika hittills, och har det minst sagt relevanta temat: Olika berättelser som tränar oss i uthållighet och mod.

Den utomordentliga översättningen är gjord av Johannesakademins översättningsseminarium under ledning av Per Rönnegård och Britt Dahlman.

Samtidigt har en klassiker i serien Silentium Skrifter utkommit i nyutgåva: Ande och kropp av benediktinmunken Ingmar Svanteson. En bok om hur Benedikts regel kan ge vägledning till balansen mellan bön, arbete och vila.

Bägge böckerna kan beställas från: www.silentiumskrifter.se

 

 

Ekumeniskt seminarium i Hamar

 

Velkommen til økumenisk seminar i fastetiden søndag 6.mars kl. 1830

”Askese og Begjær i lys av Sarah Coakleys teologi”

-foredrag ved teolog Morten Stensberg

Seminaret holdes på Ynglingen i Hamar.

Økumenisk vesper (tidebønn) med eukaristi kl. 2000 i domkirken i Hamar.

Arrangør: Domkirken i Hamar og Den økumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby.

 

 

Hör Samuel Rubenson i Linköping

 

Mars månads föreläsning i Domkyrkan i Linköping hålls denna gång av Johannesakademins preses, Samuel Rubenson, som lördag den 5 mars kl 10.15 talar över ämnet: Vad är en kristen skola och varför fanns inga sådana i fornkyrkan? 

Föreläsningen hålls i Mattiassalen i domkyrkotornet.Kl 9.00 firas som vanligt morgonbön i Mariakoret, och därefter serveras frukost.

Kl 11.30 – 17.00 hålls dagens översättningsseminarium i Domkyrkans studiecentrum.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!