Mässa och vesper 29 juni

 

Apostlafastan går mot sitt slut, och den 29 juni firar vi med den världsvida kyrkan i väst och öst apostlarna Petrus och Paulus festdag.

Ekumeniska Kommunitetten i Bjärka-Säby firar med mässa i Slottskapellet kl 12.00 och vesper i Mariakoret i Domkyrkan i Linköping kl 18.00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

I kväll: Ökenmässa i Göteborg

 

I kväll firar Ekumeniska Kommuniteten ökenmässa i Mariakapellet i Vasakyrkan i Göteborg. Liturgin, som firas på 10-årsdagen av fader Matta al-Miskins insomnande, börjar kl 18 och leds av kommunistens preses.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!