Eftervärme på höstmötet

 

Klar luft, blå himmel och höstliga färger har omgett årets Höstmöte i Bjärka-Säby, som i dag avslutades med festmässa i kapellet och traditionsenlig eftervärme med biskop emeritus Martin Lönnebo.

img_1510-kopia

 

 

I dag börjar Pilgrims höstmöte!

 

I dag kl 16 inleds årets Höstmöte “19-39” på på Nya Slottet Bjärka-Säby under temat Gud med oss – Guds trofasthet och vår.

Internationell gäst under höstmötet är den anglikanske prästen Sam Wells, som är kyrkoherde för en församling i centrala London.

Lördagskvällens förbönsgudstjänst firas traditionsenligt i Vist kyrka i Sturefors. Söndagens mässa firas i Slottskapellet kl 8.00.

Även i år blir det eftervärme med biskop Martin Lönnebo efter söndagens mässa.

10675531_10153228223560715_6752382972767660577_n

 

 

 

Ökenmässa och ekumenisk vesper

 

Onsdag den 19 oktober firar Ekumeniska Kommuniteten Ökenmässa i S:t Peters kyrka i Stockholm (kl 18), och samma kväll vesper i domkyrkan i Linköping (kl 18) och i S:ta Helenas kyrka i Skövde (18.30)

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Bells for Aleppo

 

I alla tider har kyrkans klockor kallat de troende till bön.

En uppmaning, ursprungligen från en lokal församling i Finland, sprids nu över världen. Den manar oss till daglig bön för Syriens folk och manifesteras genom att låta kyrkans klockor ringa i fem minuter klockan 17.00 varje dag fram till den 24 oktober, som är FN-dagen.

Nya Slottets klocka kommer att stämma in i denna bön och vi uppmanas alla att delta på det sett vi finner lämpligt.

Ytterligare information, bakgrundsfakta och en karta med deltagande kyrkor finns på http://bellsforaleppo.org/

 

 

Vilsna öken-vandrare samtalar

 

Martin Lönnebos bok Liv i öknen finns nu i ny upplaga. Boken kan beställas på www.silentiumskrifter.se.

Boken innehåller de betraktelser som Martin Lönnebo skrev ned efter den dramatiska ökenvandringen 1991. I domkyrkan i Linköping berättar han om händelsen 25 år senare i ett samtal med de övriga ökenvandrarna, Samuel Rubenson, Anders Eckerdal och Hans-Erik Lindström. Samtalet hålls i samband med Johannesakademins lördagsföreläsning den 8 oktober kl 10.15.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!