Ny prior i Bose!

 

Vid det nyligen avslutade Generalkapitlet överlämnade grundarens av Monastero di Bose uppdraget som klostrets prior till en efterträdare. I stor enighet valde bröderna och systrarna de senaste årens vice prior, Luciano Manicardi, till sin nye prior.

Läs kommunikéerna från de båda nedan:

http://www.monasterodibose.it/en/community/news/community-life/11214-ommunique-of-the-founder-enzo-bianchi

http://www.monasterodibose.it/en/community/news/community-life/11213-communique-of-the-prior-luciano-manicardi

 

 

Ekumenisk vesper i Jönköping

 

Måndag den 13 februari kl 18.30 firar Ekumeniska Kommuniteten vesper i Kristine kyrka i Jönköping.

Det är den första vespern vi firar tillsammans med en av Jönköpings församlingar, och den återkommer en måndag i månaden under hela våren. Se kalendariet för vårens övriga datum, en måndag i månaden.

 

 

Ökenmässa i Vasa

 

Ett tack till alla er som deltog i den välbesökta liturgiska verkstaden i Vasakyrkan i lördag!

Nu ser vi fram emot att fira den koptiskinspirerade liturgin nu på onsdag, den 8 februari, i Mariakapellet i Vasakyrkan, Göteborg. Gudstjänsten börjar kl 18.

Välkomna!

 

 

Susanne möter biskopar i Linköping

 

På måndag 6 februari möts biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, och biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan, i ett samtal med Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och ansvarig för de ignatianska retreaterna i Bjärka-Säby. Rubriken för samtalet är ”Hur kan kyrkorna mötas?”

Samtalet äger rum i Sankt Lars kyrka i centrala Linköping måndag 6 februari kl 18.00-20.00.