Anden och Psaltaren i Pingst

 

Även i hår hålls en ekumenisk pingstkonferens i Linköping och Bjärka-Säby, där Ekumeniska Kommuniteten deltar som inbjudare tillsammans med ett stort antal församlingar.

Under lördagen föreläser bl a årets mottagare av Samuel Halldorf-stipendiet, David Willgren från Umeå, om Anden i Psaltaren. I sitt stora avhandlingsarbete har han fördjupat sig i Psaltaren och dess framväxt.

Se program:

Pingst 2017

 

Öken-mässa i Göteborg

 

Denna vecka firas ökenmässan i Göteborg med besök från Bjärka-Säby.

Den koptiskinspirerade gudstjänsten firas i Mariakapellet i Vasakyrkan på onsdag kl 18. Förberedelserna med inrökningsliturgin startar 17.30.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Nya fynd i Antoniosklostret!

 

I denna månads lördagsföreläsning i Johannesakademin, lördagen den 6 maj kl 10.15 i Mattiassalen i domkyrkan Linköping, berättar filosofie doktor Jesper Blid, som själv deltagit i utgrävningarna, om de nya fynd som gjort i världens äldsta kloster – Antoniosklostret i Egypten.

Dagen i domkyrkan inleds med morgonbön under ledning av prästen May Heldal och därefter frukost. Översättningsseminariet hålls kl 11.30-17.00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Ökenmässan på nya platser

 

Bergen i Norge och Värnamo i Sverige är de två senaste platserna där ökenmässan börjar firas från och med denna vår.

I Mariakyrkan i Värnamo firas ökenmässan för första gången torsdag den 4 maj kl 18.00.

Varmt välkomna!