Preses mottagen som professor

 

Johannesakademins preses tillika professor i kyrkohistoria vid Lunds univsersitet, Samuel Rubenson, mottogs under stora högtidligheter på fredagen och lördagen som professor i östkyrkliga studier vid S:t Ignatios ortodoxa akademi i Södertälje och Teologiska Högskolan i Stockholm.

Nytt nummer av Pilgrim ute!

 

Årets tredje utgåva av Pilgrim med temat Självförglömmelse, har nu kommit.

Ur innehållet: Ellen Merete Wilkens Finnseth skriver om “ödmjukheten böjningsmönster”, Grethe Livbjerg reflekterar över vad som gick fel i den karismatiska förnyelsen, Robert Eriksson skriver om “pastorn och identiteten” och John Sjögren om skönheten som drar oss ut ur oss själva. Under vinjetten Livsresan möter du Bengt Pleijel + 90 i ett personligt samtal med Peter Halldorf.

 

Läs mer på vår hemsida: http://tidskriftenpilgrim.ekibs.se

 

 

Ökenmässa i Vasa

 

Höstens första ökenmässa i Vasakyrkan i Göteborg firas i kväll kl 18, vid ingången till Korsupphöjelsens fest. Välkomna till Mariakapellet och delta i den rika koptiskinspirerade liturgin.