Ny tid för mässan!

 

Från och med Första advent återgår vi till den ursprungliga tiden för söndagens mässa i Slottskapellet Bjärka-Säby – mässan firas från den nya kyrkoårets början kl 8.00 varje söndag.

EKiBS i norr

 

Ekumeniska Kommunitetens nordligaste utpost är Luleå. Där finns två av våra medlemmar, Ulrica och Johan Vedin. Under tre dagar besöker Peter Halldorf Luleå, Skellefteå och Umeå, där även lokala kommunitetssamlingar, dit alla intresserade välkomnas, kommer att hållas (se kalendarium).

 

 

Ökenmässa firas i Göteborg och på Kållandsö

 

Onsdag den 8 november firas ökenmässan på två platser. I Vasakyrkan i Göteborg, där liturgin firas i Mariakapellet, blir det även löftesavläggelse för två noviser. Efter mässan presenterar Peter Halldorf sin nya bok Alla himlens fåglar har flytt.

Samma kväll firas ökenmässan på Kållandsö. Pga av att vägen till Antoniosgården är avstängd firas mässan i Eke kapell, ca två kilometer från Antoniosgården.