Nya böcker!

Två nya böcker kom i dag från tryckeriet: Brustenhet och gemenskap av Jean Vanier och den nionden delen i serien Paradiset (Apophtegamata), med titeln: Om att akta sig för att döma.

I den tolfte boken i Silentium skrifters lilla serie, delar Jean Vanier med sig av sin historia och sina erfarenheter. I förordet till Från brustenhet till gemenskap skriver författaren Tomas Sjödin: ”Språket är enkelt, man skall inte låta sig luras av det. Jean Vanier skriver med den enkelhet som är frukten av ett långt liv. Det är enkelt och det är omöjligt. Omöjligt, på det sätt som allting är det utan Kristus.”

Bägge böckerna kan beställas från www.silentiumskrifter.se

Bild: Annie Axelsson

Nytt nummer av Pilgrim ute!

 

Årets sista utgåva av Pilgrim har temat Nåd och Sanning med bland annat en stor intervju med Jean Vanier.

Bland skribenterna i övrigt möter vi Liselotte J Andersson, Anders Piltz, Marie Tonkin och Alva Dahl. Carl Sjögren ger vägledning till Nådens ordning och Caroline Krook skriver om Olov Hartmann. Vi publicerar även Martin Lönnebo trosbekännelse till Trefaldighetskällan, som han tidigare i år överlämnade till Höstmötets deltagare. I numret anmäls även rad nya böcker.

 

 

Luther & askesen

 

Lördag den 16 december hålls Johannesakademins sista lördagsföreläsning för året. Det är Per Rönnegård, en av redaktörerna för översättningen av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk som talar om Martin Luther och askesen. Föreläsningen hålls som vanligt i Mattiassalen i domkyrkan i Linköping. Här är programmet:


09.00 Morgonbön i Mariakoret. Frukost.

10.15 Föreläsning på temat “Martin Luther: Nyttan och faran med att läsa ökenfädernas tänkespråk”. TD Per Rönnegård.
11.30–17.00 Översättningsseminarium i Gamla domprostgården.

 

 

I dag: EKiBS-träff i Växjö

 

I dag kl 17.30 inbjuder vi medlemmar och vänner till Ekumeniska Kommuniteten till samtal och gemenskap i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Efter samlingen (kl 19) håller Peter Halldorf föredrag.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Ekumenisk vesper i Jönköping

 

Varannan onsdag kl 18.30  firar vi ekumenisk vesper tillammans med församlingen i Kristine kyrka i Jönköping. Måndag den 11 december är det dags igen; efter vespern föreläser Peter Halldorf om profeten Jeremia.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Borås & Alingsås

 

Fredag och lördag besöker Peter Halldorf Borås och Alingsås med föreläsningar från sin bok Alla himlens fåglar har flytt:

Fredag kl 18.00 Rångedala kyrka (utanför Borås)
Lördag kl 16.00 Equmeniakyrkan Alingsås.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!