Fest avslutade vinter-möte!

 

Ett rikt vintermöte med närmare 600 deltagare på Bjärka-Säby och Vårdnäs avslutades i går med en festlig Sändningsmässa i Vårdnäs kyrka ledd av biskop Esbjörn Hagberg.

 

Bilden nedan: Martin Lönnebo, Tomas Sjödin och Eric Schüldt möttes i ett samtal i Nya Slottet bibliotek under lördagen:

 

 

I dag kl 16…

 

…inleds Pilgrims stora vintermöte i Bjärka-Säby och Vårdnäs. Över 500 deltagare är på väg för att delta i seminarier och gudstjänster under helgen. Inledningsföredraget hålls i vackra Vårdnäs kyrka.

Varmt välkomna till det östgötska eklandskapet!

 

Se program för hela Vintermötet:

Pilgrims Vintermöte 2018

 

Programpunkter i Rengengårdens bokrum på Stiftsgården under lördagen:

Kl 13-14
Möt Per Rönnegård, ansvarig för Johannesakademins översättningar av Paradiset.

Kl 15-15.30
Britta Hermansson signerar sin nya bok De vi ville bli.

Kl 15.30-16
Martin Lönnebo signerar sin nya bok Grundglädjen.

Kl 17-18
John Behr signerar sin bok Kristusmysteriet

Kl 17-18
Johannes Pulkkanen svarar på frågor om pilgrimsresor till det heliga berget Athos.

Kl 18-19
Grafiska formgivarna Tomas Einarsson och Margareta Brisell Axelsson svarar på frågor om ”bokens och tidskriftens proportioner”.

Kl 18-19
Peter Halldorf signerar sin bok Alla himlens fåglar har flytt.

 

 

 

 

Ned-räkning

 

Om en vecka inleds Pilgrims Vintermöte 2018 med 550 deltagare. Det är fem år sedan det begav sig senast, med metropoliten Kallistos Ware som huvudtalare (Bilden från inledningen i Vårdnäs kyrka 2013).