Hör om Guds skönhet i domkyrkan Linköping

 

Den 10 mars kl 10.15 inbjuder Johannesakademin till en ny lördagsföreläsning i domkyrkan i Linköping. Denna gång gästas vi av jesuiten Fredrik Heiding från Newmaninstitutet i Uppsala som talar över ämnet: Är vi delaktiga i Guds skönhet? – Dionysios Areopagita om människan och Gud. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Ökenmässa i Bergen

 

Fredag den 9 mars kl 19 firas ännu en ökenmässa i Skrudhuset invid domkyrkan i Bergen.
Kl 17.30 undervisar Peter Halldorf om Basileiosliturgin.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Vesper & bibelkväll med EKiBS i Göteborg

 

Onsdagen den 7 mars kl 18 firar Ekumeniska Kommuniteten på nytt vesper under fastan i Mariakapellet i Vasakyrkan, Göteborg.

Efter vespern leder Peter Halldorf bibelstudium i församlingshemmet från Apostlagärningarna över temat “Den helige Ande i en lärjunges liv.”

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Ny ikon på Antonios-gården

 

En ny ikon av Johannes döparen har målats av Robin Johansson på Antoniosgården för att brukas i kapellets gudstjänster. Den visas här och kan ses på plats för den som vill besöka gården på Kållandsö.

Ekumenisk vesper i Växjö

 

Växjö är den senaste platsen där Ekumeniska Kommuniteten nu börjat fira vesper tillsammans med kyrkorna i staden. Första vespern firades i går i Equmeniakyrkan,

Varannan torsdag nu kommer den ekumeniska vespern att firas. Nästa gång blir den 14 mars kl 18 i Equmeniakyrkan.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Till minne av Hans Johansson

 

Med tacksamhet minns vi i dag pastor Hans Johansson, på 10-årsdagen av hans bortgång.

Hans bodde under några år i Rimforsa tillsammans med sin hustru, Lisbet, och deltog intensivt i livet på Nya Slottet Bjärka-Säby. Vid framväxten av Ekumeniska Kommuniteten spelade han en viktig roll, men fick inte vara med om kommunitetens bildande då han hastigt och oväntat avled den 29 februari 2008. En minnesbild över Hans tecknas i dagens Synaxarium

Frid över Hans Johanssons ljusa och levande minne!

Läs intervjun med Hans om upptäckten av tidebönerna från Pilgrim 2006:

Samtal med Hans Johansson