Ökenmässa i S:t Eriks kapell

 

På evangelisten Markus dag, den 25 april, firas Ekumeniska Kommunitetens ökenmässa på nytt i S:t Eriks kapell på Kungsholmen i Stockholm. Den koptiskinspirerade liturgin börjar kl 18.00 (inrökningsliturgin börjar kl 17.30).

Varmt välkomna!

 

 

EKiBS till Bose

Ekumeniska Kommunitetens preses reser i dag till Monastero di Bose med ett 40-medlemmar och vänner till vår kommunitet för en veckas retreat- och studiedagar.

Liturgisk verkstad på Kållandsö

 

Onsdag den 11 april kl 18.30 inbjuder Antoniosgården på Kållandsö till en liturgisk verkstad med inriktning på ökenmässan. Verkstaden, som leds av Peter Halldorf, hålls i Eke kapell (2 km från Antoniosgården) och är  öppen för alla intresserade.

Välkomna!

 

 

Hör Lovisa Bergdahl om Maria

 

Påsktidens första lördagsföreläsning med Johannesakademin hålls den 7 april i domkyrkan Linköping.

Lovisa Bergdahl från Södertörns Högskola talar kl 10.15 över ämnet Maria – från ekumenisk stötesten till gemensam förebild.

Lördagen med Johannesakademin i domkyrkan inleds som vanligt med morgonbön och frukost kl 9.00. Översättningsseminariet hålls i Gamla domprosgården mellan kl 11.30 och 17.00.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

 

Påskvesper & Bibel-studium i Vasa

 

Onsdag 4 april firar Ekumeniska Kommuniteten påskvesper i Mariakapllet i Vasakyrkan i Göteborg kl 18.

Direkt efter vespern leder Peter Halldorf bibelstudium i församlingshemmet, tredje delen i vårens serie om Den helige Ande i en lärjunges liv.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!