Vad händer i juli på Bjärka-Säby?

Dagliga tideböner firas under hela sommaren i Övre salen, morgonbön kl 6.00 och middagsbön kl 12.00 (Obs att när slottet är stängt hålls kapellet öppet för ingång när tideböner firas i Övre salen.)
Som framgår av kalendariet firas även ett antal vardagsmässor i Övre salen i samband med särskilda minnesdagar.
Under juli månads fem söndagar håller Peter Halldorf en serie predikningar utifrån de olika söndagarnas texter på temat ”Att hoppas när inget skäl till hopp finns”. Även under sommaren serveras kyrkfrukost efter söndagsmässan. Söndagen den 5 augusti firar vi Kristi förklaring och har då glädjen att lyssna till Sigfrid Deminger som gästpredikant.
Vi önskar er alla en riktigt god och vederkvickande sommar – och välkomna att delta i gudstjänsterna på Nya Slottet!

Här är hela gudstjänstprogrammet fram till Ekumeniska Kommunitetens Generalkapitel som inleds den 9 augusti:

Sommarens mässor & tideböner

 

 

19 juni: till minne av Gunnel Vallquist

 

Den 19 juni är det hundra år sedan Gunnel Vallquist föddes. Vi minns med tacksamhet hennes gärning som författare, översättare och ekumenisk pionjär.

Gunnel Vallquist inspirerade till grundandet av tidskriften Pilgrim och tillhörde dess referensgrupp fram till sin död. Läs Alva Dahls artikel om “Gunnel Vallquist och det ensamvordna livet” i det nyligen utkomna numret av Pilgrim.

 

 

Nytt nummer av Pilgrim!

Årets andra utgåva av tidskriften Pilgrim har temat “Ensam”. Bland skribenterna finns Syster Sofie, Runar Eldebo, Ingmar Svanteson och Alva Dahl. Den senare skriver om Gunnel Vallquist och det ensamvordna livet.

I nya serien samtiden skriver Pekka Mellergård under rubriken “My personal Jesus”, och ställer frågan hur det gick till när kristen tro blev privatreligiös.

Läs mer på www.tidskriftenpilgrim.se

EKiBS fyller 10 år!

 

I dag är flaggan hissad för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby som firar ett decennium. 1 juni 2008 avlade de 27 första medlemmarna högtidliga löften i Slottskapellet. Tio år senare finns EKiBS utspridd på en rad platser i Norden med aktiva grupper som firar tidebön & mässa.

                               Bilden är från en festgudstjänst under EKiBS första år..