Mordet på Anba Epiphanius tycks uppklarat

I Kommunitetens månadsbrev för augusti gav Johannesakademins preses, Samuel Rubensson en hälsning utifrån det tragiska mordet på Makariosklostrets abbot Epiphanius som ägde rum den 29 juli. Samuels hälsning löd:

“Fader Mattas kloster, vårt systerkloster, Makariosklostret, har drabbats av ett hårt slag. I gryningen i söndags morse mördades klostrets abbot, biskop Epiphanius, på väg från sin cell till morgonlovsången. Någon högg honom i huvudet bakifrån och munkarna fann honom senare död i en blodpöl. Det är ännu oklart vem som låg bakom och därmed också motivet för dådet. Vi vet inte om det var en inkräktare, en medlem i klostret eller en arbetare. Biskop Epiphanius begravdes i tisdags…

Det hela är djupt tragiskt, en katastrof för ett hårt prövat kloster som just börjat blomstra på nytt och en oerhörd förlust för den koptiska kyrkan, för Egyptens folk och för kristenheten i stort. Biskop Epiphanius, född 1954, och munk i Makariosklostret sedan 1984 valdes 2013 till klostrets abbot och därmed biskop. Med det inleddes en ny blomstring efter de svåra åren av konflikt med påven Shenouda, särskilt efter fader Mattas död 2006.

Epiphanius förde arvet från fader Matta vidare och blev snabbt en av kyrkans ledande gestalter. Bland annat drev han starkt utbildningsfrågor och satt i ledningen för den koptiska avdelningen för Bibliotheca Alexandria. Han var aktiv som deltagare och talare vid ekumeniska möten och teologiska konferenser världen över. Som forskare ägnade han sig åt nyöversättningar av bibeltexter till arabiska och gav för ett par år sedan ut den första kritiska utgåvan av den arabiska versionen av Ökenfädernas tänkespråk.

Vi ber för biskop Epiphanius och för Makariosklostret, för den koptiska kyrkan och dess ledning, men också för förövaren.

Det finns i nuläget inga skäl att avstå från planerna på ett besök i klostret i samband med kommunitetens resa och seminarier på Anafora i månadsskiftet februari-mars nästa år. Tvärtom behövs allt stöd och all gemenskap också i de svåra stunderna.

/ Samuel

 

***

Nu tycks det som att förövaren är funnen och har erkänt dådet. Det visade sig vara en av munkarna i klostret som tillsammans med en före detta munk, som nyligen fått lämna klostret, konspirerat ihop detta fruktansvärda illdåd.

Mer information finns här: http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/coptic-affairs/second-st-macarius-monk-implicated-in-murder-of-abbot/25061/

Vi fortsätter att be för vännerna i Makariosklostret, om en väg vidare i försoningens tecken där arvet efter Fader Matta kan fortsätta att prägla klostret.