Korsvägs-andakt för stilla veckan

 

Traditionen att gå längs Via Dolorosa och följa den väg Jesus vandrade från Pontius Pilatus residens till Golgota, har skapat den lågmälda andaktsform som brukar kallas korsvägen.

I poeten Marie Tonkins nyskrivna och förtätade texter har vi fått en korsvägsandakt för de fjorton stationerna att använda under stilla veckan och långfredagen. De ordknappa meditationerna i denna vackra skrift är drabbande: Jesu korsväg handlar om oss själva och vår plågade värld.

Via Dolorosa av Marie Tonkin kan beställas från Ekibs förlag för 50 kr: info [at] ekibs [dot] se. (För Pilgrims prenumeranter medföljde den det senaste numret av tidskriften som en jubileumsgåva.)

 

 

 

Kampen mot ondskan

I många kyrkor firas idag, den 24 mars, Herrens bebådelse då ängeln Gabriel besöker Maria och hon ger sitt Ja till att bära frälsaren till världen.

När Marie bebådelse firas den tredje söndagen i fastan utgår texterna som är valda utifrån temat Kampen mot ondskan. En möjlighet att låta det här temat bli en del av förberedelserna inför påsken även i år är att läsa en homilia skriven av Ekumeniska Kommunitetens föreståndare, Jonas Eveborn som ni finner via länken:

Kampen mot ondskan 2019

Mötesplatser

Den här veckan möts Kommuniteten på en rad olika platser i Sverige och Norge. Vissa har utgjort mötesplats under en längre tid, andra samlingar är nytillkomna.

12 tis 18.00 Vesper i Betaniakyrkan i Örebro.
12 tis 19.00 Vesper i Andreaskyrkan i Luleå.
13 ons 18.00 Ökenmässa i Vasakyrkan i Göteborg. Mariakapellet.
13 ons 18.00 Vesper i Linköpings domkyrka. Mariakoret.
13 ons 18.00 Ökenmässa i S:t Eriks kapell i Stockholm.
13 ons 18.00 Mässa i Kristi himmelfartskapellet i Eina.
13 ons 21.00 Completorium i Skårekyrkan i Karlstad.
14 tors 18.00 Vesper i Mariakyrkan i Växjö.
14 tors 19.00 Ökenmässa i Domkyrkans skrudhus i Bergen.
14 tors 19.00 Samling i Metodistkyrkan i Kristiansand.
15 fre 07.30 Mässa i Domkyrkans skrudhus i Bergen.
15 fre 12.00 Middagsbön i Eksjö kyrka.

17 sön 08.00 Mässa i Slottskapellet Bjärka-Säby. 2:a söndagen i fastan.
17 sön 20.00 Completorium i Höörs kyrka.