Kampen mot ondskan

I många kyrkor firas idag, den 24 mars, Herrens bebådelse då ängeln Gabriel besöker Maria och hon ger sitt Ja till att bära frälsaren till världen.

När Marie bebådelse firas den tredje söndagen i fastan utgår texterna som är valda utifrån temat Kampen mot ondskan. En möjlighet att låta det här temat bli en del av förberedelserna inför påsken även i år är att läsa en homilia skriven av Ekumeniska Kommunitetens föreståndare, Jonas Eveborn som ni finner via länken:

Kampen mot ondskan 2019

Comments are closed.