Korsvägs-andakt för stilla veckan

 

Traditionen att gå längs Via Dolorosa och följa den väg Jesus vandrade från Pontius Pilatus residens till Golgota, har skapat den lågmälda andaktsform som brukar kallas korsvägen.

I poeten Marie Tonkins nyskrivna och förtätade texter har vi fått en korsvägsandakt för de fjorton stationerna att använda under stilla veckan och långfredagen. De ordknappa meditationerna i denna vackra skrift är drabbande: Jesu korsväg handlar om oss själva och vår plågade värld.

Via Dolorosa av Marie Tonkin kan beställas från Ekibs förlag för 50 kr: info@ekibs.se. (För Pilgrims prenumeranter medföljde den det senaste numret av tidskriften som en jubileumsgåva.)

 

 

 

Comments are closed.