Guds-tjänster i Slotts-kapellet

En hälsning från Niklas Lindholm. Bjärka-Säbys gudstjänstdiakon:

Kära vänner som ibland firar gudstjänst på Nya Slottet, här kommer lite info om avvikelser från vår ordinarie rytm under kommande vecka.
Från måndag eftermiddag till onsdag eftermiddag pågår fördjupningsdagar med Magnus Malm och Peter Halldorf, detta som en del i Pilgrims 25-årsfirande. Vi kommer under de dagarna att ha ett knappt hundratal gäster på slottet. Completorium kommer måndag och tisdag att firas i slottskapellet och tiden är 21.00. Efter middagsbönerna har deltagarna i sitt program tyst bön i kapellet. Det kan vara bra att veta för oss övriga som kanske lämnar när den gemensamma bönen avslutats. På tisdag och onsdag kommer gästgruppen att fira mässa i kapellet 7.30. Till den är givetvis alla välkomna. De båda ovanstående programpunkterna gör att vi denna vecka frångår vårt ordinarium och i stället för tisdagens nattvardsgudstjänst ber middagsbön klockan 12.
På torsdag firar vi sedan Kristi himmelsfärds dag. Festdagens mässa firas klockan 8 och är av den enklare formen. Därefter inbjuder Pingstkyrkan till Natur- och kulturdag. Jag vill speciellt peka på den första programpunkten som startar redan klockan 9. Henrik Ekman, författare och vetenskapsjournalist ur Ekmanssläkten på Bjärka-Säby kommer ta oss med på en vandring under rubriken “Stångån förr och nu”.
Innan dess firar vi naturligtvis som vanligt mässa klockan 8.00 nu på söndag som är Bönsöndagen.
Väl mött!
Niklas

Lektio-narium

 

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsningen är anpassad till kyrkoårets tider.

Översättningen av vårt lektionarium, och en varsam anpassningen till våra förhållanden, gör inte sig självt. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Peter Halldorf som lagt grunden till och arbetat fram varje lektionarium månad efter månad tills nu.

I och med den här månaden tar Niklas Lindholm över ansvaret. Ni kommer också märka vissa förändringar i dispositionen som vi tror kan underlätta bruket av vårt lektionarium ytterligare.