Lektio-narium

 

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsningen är anpassad till kyrkoårets tider.

Översättningen av vårt lektionarium, och en varsam anpassningen till våra förhållanden, gör inte sig självt. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Peter Halldorf som lagt grunden till och arbetat fram varje lektionarium månad efter månad tills nu.

I och med den här månaden tar Niklas Lindholm över ansvaret. Ni kommer också märka vissa förändringar i dispositionen som vi tror kan underlätta bruket av vårt lektionarium ytterligare.

Comments are closed.