Pilgrims Höstmöte

Till helgen fylls Nya Slottet i Bjärka-Säby till bredden av unga vuxna som möts till Pilgrims höstmöte.

För deltagande i mötet krävs anmälan. Mötet blev fullbokat ovanligt tidigt i år.

Alla är varmt välkomna till gudstjänsterna i slottskapellet. Utöver de ordinarie tidebönerna och söndagens mässa firas en Bön och lovsångsgudstjänst i Vist kyrka på lördag kl. 19.30.

Programmet i sin helhet finns här:
https://pilgrimshostmote2019.confetti.events

Bär gärna mötet med alla dess delar och deltagare i dina böner under helgen

Preses besöker Höör

Söndag 20 oktober kl. 17:30 i Höörs församlingshem

“Bön i vår tid” – Jonas Eveborn, preses för den ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby och pastor i Equmeniakyrkan

Vi inleder med en gemensam enkel måltid, lyssnar till Jonas, samtalar och avslutar med aftonbön (completorium) i kyrkan
Anmäl gärna till janakemsson [at] gmail [dot] com att du vill komma

Erik Varden blir biskop

I den senaste numren av Pilgrim har vi fått stifta bekantskap med cisterciensabboten Erik Varden. Norskfödde Varden leder sedan 2015 abbotklostret Mount Saint Bernhard i engelska Leicestershire. Erik är en av talarna vid det monastiska symposiet i Bjärka-Säby i februari.

Den 1 oktober tillkännagav påve Franciskus att Erik Varden utsetts till biskop av Trondheim.

Mer om nyheten och ett uttalande från Varden går att läsa här:

https://www.vaticannews.va/sv/kyrkan/news/2019-10/erik-varden-vald-till-biskop-av-trondheim.html