Information från EKiBS med anledning av Coronaviruset

 

Information från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby med anledning av Coronaviruset.

13 mars 2020.

Med anledning av Coronavirusets spridning i norden vill vi från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys sida ge följande information gällande mässor, retreater och andra samlingar med kommuniteten som arrangör:

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kan komma att revidera informationen efter hand. Då vi har arrangemang i olika nordiska länder kan olika praxis gälla sida vid sida. Utifrån det vi vet i dagsläget gäller följande för arrangemang förlagda till Sverige:

Vi räknar med att genomföra mässor, retreater och andra samlingar som är planerade under verksamhetsåret. Vi vädjar om att varje deltagare som har symptom på luftvägssproblem, snuva och feber, även lindriga sådana, stannar hemma.

Vid våra arrangemang är vi extra noggranna med handhygienen och undviker kroppskontakt.

Vid söndagarnas mässor i Slottskapellet gäller:

Celebranten och nattvardstjänarna tvager händerna i handsprit framme vid kredensbordet under offertoriepsalmen. De skall just före mässans inledning också ha tvättat och spritat händerna noggrant.

Fridshälsning utväxlas utan kroppskontakt.

Vi använder oss av oblat och inte det koptiska nattvardsbrödet tills vidare.
Vid utdelandet doppar celebranten brödet i kalken och släpper brödet i mässdeltagarens öppna hand utan att kroppskontakt uppstår. Celebranten bär själv brödfatet medan kalken bärs av en nattvardstjänare som också håller en torkduk mellan kalken och den som tar emot. Distributionsorden blir. ”Kristi kropp och blod för dig”

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Personlig förbön sker tills vidare utan oljesmorning. Den personliga förbönen äger rum i sakristian och muséet. Det möjliggör att bönen kan ske med något större avstånd.

Vid Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässor gäller:
Celebranten informerar mässdeltagarna i inledningen av mässan att såväl brödet som vinet rymmer Kristi fulla närvaro. Den som önskar kan därför ta emot Kristus i brödets gestalt och avstå vinet. Efter att man tagit emot brödet lägger man då sin högra hand över vänster axel. Brödet tas emot i öppen hand och inte direkt i munnen.

Vi undviker att doppa brödet i kalken, så kallad intinktion. Den som önskar ta emot både bröd och vin i ökenmässan dricker ur bägaren. Celebranten informerar också om att fridshälsning tills vidare sker utan kroppskontakt, genom att t ex lägga en eller båda händerna över hjärtat och buga lätt mot varandra.

Celebranten och den präst eller diakon som har kalken vid utdelandet lägger till den ordinarie tvagningen också till handsprit.

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Ordningar vid retreatmässor kan varieras och anpassas till gruppen.

Detta gäller tills vidare. Vi är lyhörda för myndigheternas rekommendationer och beredda att göra nödvändiga korrigeringar.

För frågor och funderingar, dra er inte för att höra av er till Ekumeniska Kommunitetens föreståndare:

Jonas Eveborn
preses [at] ekibs [dot] se
+46 730208753

Guds frid / Jonas

Comments are closed.