Bönedag för skapelsen

 

“Eftersom skapelsen tillhör Gud, ger vi den tillbaka till Gud. Och i det ögonblicket blir den för oss till gemenskap med Gud. Hela världen är råmaterial för sakrament – för kontemplation! – allt skapat ger oss gemenskap med Gud, förutsatt att vi förhåller oss till skapelsen som präster och inte som herrar.” – Peter Halldorf

Den 1 september hölls den årliga internationella bönedagen för omsorg om skapelsen i kyrkor i såväl öst som väst. En årlig dag av bön för den hårt prövade skapelsen var ett initiativ som togs av den ekumeniske patriarken 1989. Dagen inleder dessutom en period som i den världsvida ekumeniska familjen fått namnet Skapelsetid (Season of Creation). Det är en tid när vi uppmanas att i gudstjänster och andra sammankomster lyfta fram frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår i drygt en månad och avslutas den 4 oktober när Franciskus av Assisi firas. Under den kommande månaden skriver Peter Halldorf på temat i fastebloggen.