Lektio-narium

 

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsningen är anpassad till kyrkoårets tider.

Översättningen av vårt lektionarium, och en varsam anpassningen till våra förhållanden, gör inte sig självt. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Peter Halldorf som lagt grunden till och arbetat fram varje lektionarium månad efter månad tills nu.

I och med den här månaden tar Niklas Lindholm över ansvaret. Ni kommer också märka vissa förändringar i dispositionen som vi tror kan underlätta bruket av vårt lektionarium ytterligare.

Besk medicin från öknen

 

Johannesakademins översättningsseminarium har nu utkommit med del XV av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk i serien Paradiset. Det är den hittills mest omfångsrika i serien och har temat Om ödmjukheten.

Redaktörerna Britt Dahlman och Per Rönnegård beskriver i förordet många av tänkespråken som ”en besk medicin i en tid när vi uppmuntras att marknadsföra oss själva och att jämföra oss med andra”. Och de tillägger: ”Medicin kan vara både nyttig och skadlig, beroende på hur den intas och av vem.”

I likhet med de tidigare utgåvorna i serien innehåller boken den grekiska originalöversättningen parallellt med den svenska.

Här är ett exempel ur boken:

Abba Poimen rådfrågades av en broder: ”Hur bör jag för­ hålla mig på den plats där jag bor?” Abban svarade: ”Se dig själv som en främling var du än bor, så att du inte söker framhålla din egen åsikt. Då får du ro.” (gs xv.49)

Paradiset XV kan beställas från ekibs.se eller https://www.silentiumskrifter.se/produkt/paradiset-xv-om-odmjukheten/

 

Stora veckans gudstjänster i Bjärka-Säby


Samtliga gudstjänster under påskfirandet på Nya Slottet Bjärka-Säby är öppna för alla att deltaga i. Utöver de ordinarie tidebönsgudstjänsterna firas:

Stora onsdagen
18.00 Helandegudstjänst i Slottskapellet Bjärka-Säby.

 Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Långfredagen
08.00 Korsvägsandakt vid Nya Slottet Bjärka-Säby. Samling i slottets entré.
15.00 Gudstjänst vid Jesu dödstimme i Slottskapellet Bjärka-Säby.
18.00 Gravläggningsgudstjänst i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Stora lördagen
08.00 Stora Lördagens Blomsterliturgi i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Påskdagen
02.00 Lekmännens läsning av Apostlagärningarna i Slottskapellet Bjärka-Säby.
04.00 Påsknattens vigilia i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Annandag påsk
08.00 Emmausvandring. Samling utanför Slottskapellet Bjärka-Säby.
09.00 Mässa i Övre salen Bjärka-Säby.

Konsert vid General-kapitlet

 

Inom kort finns programmet för sommarens Generalkapitel tillgängligt. Vi kan redan nu berätta att fredagskvällen den 9 augusti innehåller en konsert med nyskriven musik av kompositören och gitarristen Andreas Runeson med texter av Ylva Eggehorn. Vid sin sida har Andreas sångerskan Ellen Vingren och organisten Leif Johansson.

Så här beskriver Andreas framväxten av kompositionen som tog sin början i mötet med den stora fastan på Bjärka-Säby då han levde i husfolket:

”Under våren 2006 fick jag en fördjupad förståelse för kyrkoårets stora fasteperiod. Att få stanna upp och leva sig in i fastans 40 dagar frilägger en ”klangfärg” som annars ofta gömmer sig i vardagens brus. Att komponera med denna klangfärg i botten framstod efter hand som en självklarhet. Tidigt i processen samtalade jag med poeten Ylva Eggehorn om ett samarbete kring faste-temat; ett samtal som kom att fortsätta och inspirera längs vägen. Kompositionerna på denna skiva växte fram under en lång tidsrymd. Då och då blev någonting färdigt! Hösten 2015 lärde jag känna organisten och kompositören Leif Johansson. Tillsammans gick vi igenom allt material, komponerade nytt och arrangerade. Under ett Bachjubileum för några år sedan skrev Ylva Eggehorn nya texter till Matteuspassionen. Där fann vi det samarbete som vi länge sökt. De tre koralerna, med både samtida och historisk förankring, har flätats ihop med våra egna stycken. Att Ellen Vingren sjöng dessa texter och fullbordade sättningen till en trio blev kronan på verket.” – Andreas Runeson, 2019

Verket, som har release idag, finner ni via länken:

Munken inom dig

 

Som ni kan se i kaldendariet äger det den här veckan rum flera mässor och samlingar vid Kommunitetens olika mötesplatser.

I direkt anslutning till onsdagens Ökenmässa i Vasakyrkan i Göteborg talar Annika Spalde utifrån sin nyutkomna bok Munken inom dig – Den helige Benedikts verktyg för ett gott liv.

 

Korsvägs-andakt för stilla veckan

 

Traditionen att gå längs Via Dolorosa och följa den väg Jesus vandrade från Pontius Pilatus residens till Golgota, har skapat den lågmälda andaktsform som brukar kallas korsvägen.

I poeten Marie Tonkins nyskrivna och förtätade texter har vi fått en korsvägsandakt för de fjorton stationerna att använda under stilla veckan och långfredagen. De ordknappa meditationerna i denna vackra skrift är drabbande: Jesu korsväg handlar om oss själva och vår plågade värld.

Via Dolorosa av Marie Tonkin kan beställas från Ekibs förlag för 50 kr: info@ekibs.se. (För Pilgrims prenumeranter medföljde den det senaste numret av tidskriften som en jubileumsgåva.)

 

 

 

Kampen mot ondskan

I många kyrkor firas idag, den 24 mars, Herrens bebådelse då ängeln Gabriel besöker Maria och hon ger sitt Ja till att bära frälsaren till världen.

När Marie bebådelse firas den tredje söndagen i fastan utgår texterna som är valda utifrån temat Kampen mot ondskan. En möjlighet att låta det här temat bli en del av förberedelserna inför påsken även i år är att läsa en homilia skriven av Ekumeniska Kommunitetens föreståndare, Jonas Eveborn som ni finner via länken:

Kampen mot ondskan 2019