Invigning av mässhake och stolor

Under den gångna helgen har Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby firat festmässor på flera platser i norden. I samband med mässan som ägde rum i slottsparken i Bjärka-Säby invigdes i ny mässhake och stolor som vävts av kommunitetsmedlemmen Gunilla Persson.

Vi vill rikta vårt gemensamma stora och varma tack till Gunilla för det gedigna arbete hon lagt ned som en gåva till kommuniteten. I bönen vid välsignelsen av mässhaken bad vi bland annat med orden:

“Välsigna dem som i vördnad för dig och din heliga kyrka har tillverkat denna mässhake. Låt din nåd bistå dem som skall bruka den, så att de kan stå rena, heliga och obefläckade i din närvaro och fira de heliga mysterierna på ett sätt som behagar dig och väcker lovprisning bland dina trogna…”

Kommunitetens nya mässhake, präst och diakonstolor invigs och tas i bruk vid Generalkapitlets festmässa i slottsparken i Bjärka-Säby.
Gunilla Persson som har vävt EKiBS liturgiska textilier. Här tillsammans med Jonas Eveborn och diakon Helena Borgenback.

General-kapitel 2020

Under rådande omständigheter samlas inte Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby till Generalkapitel på Nya Slottet som vi brukar under veckoslutet vecka 32. Istället firas regionala festmässor och årsmötet hålls digitalt. I de fall där mässorna har en platsbegränsning har medlemmar och noviser förtur. Där möjlighet finns är vänner till kommuniteten välkomna att ansluta. För att få kontakt med och kunna anmäla sig till aktuell region:
anmalan(at)ekibs.se
+46 (0)76 008 42 47

Regionala festmässor och årsmöte 2020

NORGE
Lördag 8 augusti 10.00 
Årsmöte och festmässa
Baerum frikyrka 

DANMARK
Lördag 8 augusti 10.00
Årsmöte och festmässa
Præstegården i Levring, Bygaden 61, 8620 Kjellerup

FINLAND
Söndag 9 augusti 17.00
Festmässa
Skarpskyttekapellet i Åbo domkyrka
Efter mässan samlas kommunitetens medlemmar hemma hos Emma Audas och Patrik Hagman på Brahegatan 9 i Åbo. 

SVERIGE
Eksjö
Lördag 8 aug 9.00 (dropinfika)
Årsmöte och festmässa
Kyrkbacksgården

Bålsta
Lördag 8 augusti 9.45
Årsmöte och festmässa
Magdalenakyrkan i Bålsta 

Skellefteå
Lördag 8 augusti 9.30 
Årsmöte och festmässa
Stiftsgården, Skellefteå

Göteborg 
8 augusti 9.45 
Årsmöte
S:t Jakobs kyrka (Parkgatan 4)

9 augusti 9.00
Festmässa 
Johanneskyrkan Lindome (utomhus).

Kållandsö 
Lördag 9 augusti
9:00 Kapitelsamling (digital) Eke kapell

10:00 Årsmöte Eke kapell
Lunch, kaffe, samtal på Antoniosgården
16:00 Festmässa på Antoniosgården

Höör
Söndag 9 augusti 11.00 
Festmässa
Frihetetens kapell Stiftsgården Åkersberg
Efter mässan finns möjlighet till gemensam förbeställd lunch i stiftsgårdens restaurang till självkostnadspris.  

Bjärka-Säby
Lördag 8 aug 
10.00 Årsmöte i Cupolen, Linköping som följs antingen på plats eller digitalt.
Lunch i Cupolen efter årsmötet

16.00 Festmässa med medlemmar och noviser i slottsparken Bjärka-Säby
18.00 Middag i slottsannexet
21.00 Completorium Slottskapellet

Söndag 9 augusti
9.00 Mässa i slottsparken med den gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby
10.30 Kyrkfrukost för mässfirare och övernattande på Nya Slottet

Laudes i Slotts-kapellet

Från och med tisdag den 14 juli beds laudes i kapellet på Nya Slottet Bjärka-Säby måndag-fredag kl 07.00.

Kapellet har under rådande omständigheter en begränsning på 25 personer. Om man planerar att delta i bönen med en större grupp behöver man anmäla det till Jonas Eveborn på telefon 0730208753.

Välkomna!