Information från EKiBS med anledning av Coronaviruset

 

Information från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby med anledning av Coronaviruset.

13 mars 2020.

Med anledning av Coronavirusets spridning i norden vill vi från Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys sida ge följande information gällande mässor, retreater och andra samlingar med kommuniteten som arrangör:

Vi följer myndigheternas rekommendationer och kan komma att revidera informationen efter hand. Då vi har arrangemang i olika nordiska länder kan olika praxis gälla sida vid sida. Utifrån det vi vet i dagsläget gäller följande för arrangemang förlagda till Sverige:

Vi räknar med att genomföra mässor, retreater och andra samlingar som är planerade under verksamhetsåret. Vi vädjar om att varje deltagare som har symptom på luftvägssproblem, snuva och feber, även lindriga sådana, stannar hemma.

Vid våra arrangemang är vi extra noggranna med handhygienen och undviker kroppskontakt.

Vid söndagarnas mässor i Slottskapellet gäller:

Celebranten och nattvardstjänarna tvager händerna i handsprit framme vid kredensbordet under offertoriepsalmen. De skall just före mässans inledning också ha tvättat och spritat händerna noggrant.

Fridshälsning utväxlas utan kroppskontakt.

Vi använder oss av oblat och inte det koptiska nattvardsbrödet tills vidare.
Vid utdelandet doppar celebranten brödet i kalken och släpper brödet i mässdeltagarens öppna hand utan att kroppskontakt uppstår. Celebranten bär själv brödfatet medan kalken bärs av en nattvardstjänare som också håller en torkduk mellan kalken och den som tar emot. Distributionsorden blir. ”Kristi kropp och blod för dig”

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Personlig förbön sker tills vidare utan oljesmorning. Den personliga förbönen äger rum i sakristian och muséet. Det möjliggör att bönen kan ske med något större avstånd.

Vid Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys Ökenmässor gäller:
Celebranten informerar mässdeltagarna i inledningen av mässan att såväl brödet som vinet rymmer Kristi fulla närvaro. Den som önskar kan därför ta emot Kristus i brödets gestalt och avstå vinet. Efter att man tagit emot brödet lägger man då sin högra hand över vänster axel. Brödet tas emot i öppen hand och inte direkt i munnen.

Vi undviker att doppa brödet i kalken, så kallad intinktion. Den som önskar ta emot både bröd och vin i ökenmässan dricker ur bägaren. Celebranten informerar också om att fridshälsning tills vidare sker utan kroppskontakt, genom att t ex lägga en eller båda händerna över hjärtat och buga lätt mot varandra.

Celebranten och den präst eller diakon som har kalken vid utdelandet lägger till den ordinarie tvagningen också till handsprit.

Den som förbereder gåvorna skall förstås också vara mycket noggrann med handhygienen.

Ordningar vid retreatmässor kan varieras och anpassas till gruppen.

Detta gäller tills vidare. Vi är lyhörda för myndigheternas rekommendationer och beredda att göra nödvändiga korrigeringar.

För frågor och funderingar, dra er inte för att höra av er till Ekumeniska Kommunitetens föreståndare:

Jonas Eveborn
preses [at] ekibs [dot] se
+46 730208753

Guds frid / Jonas

Eric Shcüldt gästar Linköping

 

Existentiell filmväll
Fredag 28 Februari kl 18.00
Babettes kafferi
Stora Badstugatan 4
Linköping
Entré: förköp 125 kr på tickster.com
(om vi har platser kvar säljer vi även biljetter via swish i dörren men först till kvarn!)
Arrangör: Babettes kulturförening, Studieförbundet Bilda
med stöd av Linköpings Kultur och fritidsnämnd

Uppenbarelsen
Journalisten Jacques Mayano har just återvänt från krigets Syrien, då han överraskande blir kallad till Vatikanen. Katolska kyrkans troskongregation vill att han ska leda granskningen av några uppenbarelser, där en ung flicka säger sig ha mött Jungfru Maria. Jacques, som inte är troende, åtar sig uppgiften och det utvecklar sig till en både spännande och överraskande historia om hemligheter och exploatering, men framförallt om vårt förhållande till mysteriet.
Regi: Xavier Giannnoli. Skådespelare: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi m fl.

Medverkande:
Eric Schüldt – kulturjournalist och programledare, känd från flera program i Sveriges Radio, som ”Riktig musik”, ”Schüldt i P2”, ”Livet och döden” och program som ”Idévärlden” i SVT. Med poddar som ”Människan och maskinen” och ”Myter och mysterier” har han nått en stor publik.
Anna Lindman – journalist och programledare på Sveriges Television, med inriktning på existentiella frågor och religion. Har bl a varit programledare för serierna ”Meningen med livet” och ”Från Sverige till himlen”. Hon är även reporter på ”Uppdrag granskning” och har skrivit och medverkat i flera böcker, som ”Opium för folket” och ”Alla kan dö”.
Samtalsledare:
Magnus Sundell – programproducent på Studieförbundet Bilda, journalist

Filmen visas kl. 18.00 och samtalet börjar 20.30.
Biljetter säljs via tickster.com

Biskop Esbjörn leder Askonsdags-mässa

 

Onsdag den 26 februari kl.18 firas askonsdagsmässa i Slottskapellet under biskop Esbjörn Hagbergs ledning. Esbjörn leder retreaten vid fastans början som inleds i och med mässan.

Efter mässan servereas soppa i Slottskafét.

Se kalendariet för fler askonsdagsmässor och andra samlingar i EKiBS regi.

Existen-tiell filmkväll

 

”Människan tar första steget mot Gud genom att acceptera sin verklighet sådan den är, inte för att resignera inför den, utan för att den ska förändras och utvecklas.” – Wilfrid Stinissen

Fredag, 31 januari kl 18.00 inbjuder Babettes Kafferi i Linköping, i samarbete med Bilda, till Existentiell filmkväll. Filmen ”First Reformed” visas och därefter följer ett samtal med Anna Lindman och Peter Halldorf. Entré: 125 kr.

General-kapitlet 2020

 

Till mässan på Epifania hör att högtidligen meddela datum för påsken och de stora festerna under kyrkoåret.

I samma anda vill vi meddela och inbjuda Ekumeniska Kommunitetens medlemmar, noviser och vänner till 2020 års Generalkapitel. Då Generalkapitlet numera alltid infaller torsdag-söndag vecka 32 blir årets datum följaktligen 6-9 augusti.

Anmälan görs till: anmalan [at] ekibs [dot] se

Detaljprogrammet meddelas senare under vintern.

Öken-mässor 2020

 

Onsdagen den 8 januari firar Ekumeniska Kommuniteten årets första ökenmässa. Den hålls i Mariakapellet i Vasakyrkan i Göteborg kl 18.00

Övriga ökenmässor i Vasakyrkan Göteborg och S:t Eriks kapell i Stockholm firas på följande datum:

S:t Eriks kapell: 29 jan, 26 feb, 25 mars, 22 april,14 maj (Obs i Högalidskyrkan)

Vasakyrkan: 8 jan, 12 feb, 11 mars, 8 april, 13 maj,10 juni

 

 

Jultidens Guds-tjänster


Jultidens Gudstjänster på Nya Slottet Bjärka-Säby

Tidebönsgudstjänsterna firas på ordinarie tider från den 6 januari

24 december 22.00
(Övre salen) JULNATTEN – Den heliga natten

25 december juldagen 07.00
Pingstkyrkans julotta

26 december 08.00
(Övre salen) DEN HELIGE STEFANOS DAG – Martyrerna

27 december 08.00
(Övre salen) Mässa på evangelisten Johannes dag

29 december 08.00
SÖNDAGEN EFTER JUL – Guds barn

5 januari 08.00
SÖNDAGEN EFTER NYÅR – Guds hus

Välkommen att fira Trettondedag jul

Med önskan om välsignade helger i advent, jul, nyårs och trettondedagstider vill jag inbjuda alla som delar gudstjänstlivet i Slottskapellet på Nya Slottet Bjärka-Säby till fortsatt gemenskap efter mässan på trettondedag jul.

6 januari 08.00
TRETTONDEDAG JUL – Guds härlighet i Kristus
Kyrkfrukost
Fortsatt gemenskap med t ex lekar i slottsparken eller promenad i eklandskapet.
Den som firar förmiddagsgudstjänst kan ansluta till lunch.
13.00        Napolitansk Pizzafest i Slottscaféet

O.S.A senast 3 januari till:
preses [at] ekumeniskakommuniteten [dot] se
Telefon: 0730208753