Kom helig Ande – Pingstdagen i Bjärka-Säby


SÖNDAG 9 JUNI

Gudstjänster:
Tid: 8.00 Mässa i Slottskapellet. Predikant: Eleonore Gustafsson

Ekumeniska pingsdagsgudstjänst tillsammans med frikyrkorna och EFS i Linköping:

Tid: 11:00

Plats: Nya slottet Bjärka-Säby
Talare:
AnnaCarin Abrahamsson
Medverkar: Sång och musik under ledning av Jacob Wessbo.
Stipendieutdelning: I gudstjänstens avslutning delas Samuel Halldorfs stipendium på Nya Slottet Bjärka för förkovran i Bibelns böcker ut. I år går det till nätverket det kvinnliga nätverket Nelly.

Efter gudstjänsten finns möjligheten att äta medhavd picknick i parken. Det kommer även finnas korv, bullar, kaffe och saft till försäljning samt slottskaféet är öppet kl 11-18.

Barngudstjänst
Tid:
11:00 (startar i stora gudstjänsten)
Plats: Slottsannexet Bjärka-Säby.


Ta gärna med egen picknickkorg!

Gunnar Lind i Vasa

 

Onsdagen den 5 juni celebrerar Gunnar Lind Ekumeniska Kommunitetens Ökenmässa i Vasakyrkan i Göteborg. Gunnar har för många av oss utgjort bron mellan Öknens liturgi och kyrkan i Norden. Bilden är hämtad från Ansgarskapellet i Högalidskyrkan i Stockholm där Ökenmässan firats regelbundet under 20 års tid.

Guds-tjänster i Slotts-kapellet

En hälsning från Niklas Lindholm. Bjärka-Säbys gudstjänstdiakon:

Kära vänner som ibland firar gudstjänst på Nya Slottet, här kommer lite info om avvikelser från vår ordinarie rytm under kommande vecka.
Från måndag eftermiddag till onsdag eftermiddag pågår fördjupningsdagar med Magnus Malm och Peter Halldorf, detta som en del i Pilgrims 25-årsfirande. Vi kommer under de dagarna att ha ett knappt hundratal gäster på slottet. Completorium kommer måndag och tisdag att firas i slottskapellet och tiden är 21.00. Efter middagsbönerna har deltagarna i sitt program tyst bön i kapellet. Det kan vara bra att veta för oss övriga som kanske lämnar när den gemensamma bönen avslutats. På tisdag och onsdag kommer gästgruppen att fira mässa i kapellet 7.30. Till den är givetvis alla välkomna. De båda ovanstående programpunkterna gör att vi denna vecka frångår vårt ordinarium och i stället för tisdagens nattvardsgudstjänst ber middagsbön klockan 12.
På torsdag firar vi sedan Kristi himmelsfärds dag. Festdagens mässa firas klockan 8 och är av den enklare formen. Därefter inbjuder Pingstkyrkan till Natur- och kulturdag. Jag vill speciellt peka på den första programpunkten som startar redan klockan 9. Henrik Ekman, författare och vetenskapsjournalist ur Ekmanssläkten på Bjärka-Säby kommer ta oss med på en vandring under rubriken “Stångån förr och nu”.
Innan dess firar vi naturligtvis som vanligt mässa klockan 8.00 nu på söndag som är Bönsöndagen.
Väl mött!
Niklas

Lektio-narium

 

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsningen är anpassad till kyrkoårets tider.

Översättningen av vårt lektionarium, och en varsam anpassningen till våra förhållanden, gör inte sig självt. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Peter Halldorf som lagt grunden till och arbetat fram varje lektionarium månad efter månad tills nu.

I och med den här månaden tar Niklas Lindholm över ansvaret. Ni kommer också märka vissa förändringar i dispositionen som vi tror kan underlätta bruket av vårt lektionarium ytterligare.

Besk medicin från öknen

 

Johannesakademins översättningsseminarium har nu utkommit med del XV av den tematiska samlingen av ökenfädernas tänkespråk i serien Paradiset. Det är den hittills mest omfångsrika i serien och har temat Om ödmjukheten.

Redaktörerna Britt Dahlman och Per Rönnegård beskriver i förordet många av tänkespråken som ”en besk medicin i en tid när vi uppmuntras att marknadsföra oss själva och att jämföra oss med andra”. Och de tillägger: ”Medicin kan vara både nyttig och skadlig, beroende på hur den intas och av vem.”

I likhet med de tidigare utgåvorna i serien innehåller boken den grekiska originalöversättningen parallellt med den svenska.

Här är ett exempel ur boken:

Abba Poimen rådfrågades av en broder: ”Hur bör jag för­ hålla mig på den plats där jag bor?” Abban svarade: ”Se dig själv som en främling var du än bor, så att du inte söker framhålla din egen åsikt. Då får du ro.” (gs xv.49)

Paradiset XV kan beställas från ekibs.se eller https://www.silentiumskrifter.se/produkt/paradiset-xv-om-odmjukheten/

 

Stora veckans gudstjänster i Bjärka-Säby


Samtliga gudstjänster under påskfirandet på Nya Slottet Bjärka-Säby är öppna för alla att deltaga i. Utöver de ordinarie tidebönsgudstjänsterna firas:

Stora onsdagen
18.00 Helandegudstjänst i Slottskapellet Bjärka-Säby.

 Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Långfredagen
08.00 Korsvägsandakt vid Nya Slottet Bjärka-Säby. Samling i slottets entré.
15.00 Gudstjänst vid Jesu dödstimme i Slottskapellet Bjärka-Säby.
18.00 Gravläggningsgudstjänst i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Stora lördagen
08.00 Stora Lördagens Blomsterliturgi i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Påskdagen
02.00 Lekmännens läsning av Apostlagärningarna i Slottskapellet Bjärka-Säby.
04.00 Påsknattens vigilia i Slottskapellet Bjärka-Säby.

Annandag påsk
08.00 Emmausvandring. Samling utanför Slottskapellet Bjärka-Säby.
09.00 Mässa i Övre salen Bjärka-Säby.