Ökenmässa i St Eriks kapell

Onsdag 21 oktober kl. 18 firas Ekumeniska Kommunitetens Ökenmässa i St Eriks kapell på Kungsholmen i Stockholm. Mässan celebreras av kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn. Deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig till Jonas, vars kontaktuppgifter du finner på annan plats på ekibs.se, om du önskar närvara.

Bönedag för skapelsen

 

“Eftersom skapelsen tillhör Gud, ger vi den tillbaka till Gud. Och i det ögonblicket blir den för oss till gemenskap med Gud. Hela världen är råmaterial för sakrament – för kontemplation! – allt skapat ger oss gemenskap med Gud, förutsatt att vi förhåller oss till skapelsen som präster och inte som herrar.” – Peter Halldorf

Den 1 september hölls den årliga internationella bönedagen för omsorg om skapelsen i kyrkor i såväl öst som väst. En årlig dag av bön för den hårt prövade skapelsen var ett initiativ som togs av den ekumeniske patriarken 1989. Dagen inleder dessutom en period som i den världsvida ekumeniska familjen fått namnet Skapelsetid (Season of Creation). Det är en tid när vi uppmanas att i gudstjänster och andra sammankomster lyfta fram frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår i drygt en månad och avslutas den 4 oktober när Franciskus av Assisi firas. Under den kommande månaden skriver Peter Halldorf på temat i fastebloggen.

Högtidligt när nya vägen invigdes


VÄGENS FOLK. Det var en glädjens dag, när den nya vägen in till Antoniosgården äntligen kunde invigas under högtidliga former av biskop Åke Bonnier den 22 augusti 2020. Representanter från Skara stift, lokala församlingar och Ekumeniska Kommuniteten möttes utomhus för att inviga, vandra, fira mässa och dela gemenskap. Biskop Åke betonade enhetens stora betydelse i sin predikan och kommunitetens preses Jonas Eveborn höll föredrag om att söka ett odelat hjärta.

Foto: Rebecka Appelfeldt

Gudstjänst-tider i slotts-kapellet

Tills vidare kan gudstjänster i slottskapellet firas med upp till 30 deltagare. Vid större retreater eller vid bokade grupper kan det innebära att vi når taket även vid tidebönsgudstjänster. Om du är tillfällig gäst och vill försäkra dig om att det finns plats är du välkommen att höra av dig till Jonas Eveborn. Kontaktuppgifterna finns under särskild rubrik på denna sida.

Nytt för den här terminen är att laudes tills vidare beds kl. 07.00.

07.00 Laudes
12.00 Middagsbön (tisdagar veckomässa)
18.00 Vesper
20.30 Completorium

Samtliga böner äger rum i slottskapellet där vi har bäst möjlighet att hålla rekommenderad distans på 1,5 meter mellan deltagarna.

Från söndagen den 23 augusti återgår tiden för söndagens mässa från sommartiden kl. 9 till kl. 8. Mässorna firas, när vädret så tillåter, utomhus i slottsparken med möjlighet för upp till 50 personer att deltaga. Anmälan är obligatorisk och sker inför varje söndag senast lördag kl.10 till forvaltare(at)nyaslottet.se

Ytterligare information kring hur söndagsmässorna firas i samband med retreater kommer löpande under terminens gång. Ändringar kan också ske utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Invigning av mässhake och stolor

Under den gångna helgen har Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby firat festmässor på flera platser i norden. I samband med mässan som ägde rum i slottsparken i Bjärka-Säby invigdes i ny mässhake och stolor som vävts av kommunitetsmedlemmen Gunilla Persson.

Vi vill rikta vårt gemensamma stora och varma tack till Gunilla för det gedigna arbete hon lagt ned som en gåva till kommuniteten. I bönen vid välsignelsen av mässhaken bad vi bland annat med orden:

“Välsigna dem som i vördnad för dig och din heliga kyrka har tillverkat denna mässhake. Låt din nåd bistå dem som skall bruka den, så att de kan stå rena, heliga och obefläckade i din närvaro och fira de heliga mysterierna på ett sätt som behagar dig och väcker lovprisning bland dina trogna…”

Kommunitetens nya mässhake, präst och diakonstolor invigs och tas i bruk vid Generalkapitlets festmässa i slottsparken i Bjärka-Säby.
Gunilla Persson som har vävt EKiBS liturgiska textilier. Här tillsammans med Jonas Eveborn och diakon Helena Borgenback.

General-kapitel 2020

Under rådande omständigheter samlas inte Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby till Generalkapitel på Nya Slottet som vi brukar under veckoslutet vecka 32. Istället firas regionala festmässor och årsmötet hålls digitalt. I de fall där mässorna har en platsbegränsning har medlemmar och noviser förtur. Där möjlighet finns är vänner till kommuniteten välkomna att ansluta. För att få kontakt med och kunna anmäla sig till aktuell region:
anmalan(at)ekibs.se
+46 (0)76 008 42 47

Regionala festmässor och årsmöte 2020

NORGE
Lördag 8 augusti 10.00 
Årsmöte och festmässa
Baerum frikyrka 

DANMARK
Lördag 8 augusti 10.00
Årsmöte och festmässa
Præstegården i Levring, Bygaden 61, 8620 Kjellerup

FINLAND
Söndag 9 augusti 17.00
Festmässa
Skarpskyttekapellet i Åbo domkyrka
Efter mässan samlas kommunitetens medlemmar hemma hos Emma Audas och Patrik Hagman på Brahegatan 9 i Åbo. 

SVERIGE
Eksjö
Lördag 8 aug 9.00 (dropinfika)
Årsmöte och festmässa
Kyrkbacksgården

Bålsta
Lördag 8 augusti 9.45
Årsmöte och festmässa
Magdalenakyrkan i Bålsta 

Skellefteå
Lördag 8 augusti 9.30 
Årsmöte och festmässa
Stiftsgården, Skellefteå

Göteborg 
8 augusti 9.45 
Årsmöte
S:t Jakobs kyrka (Parkgatan 4)

9 augusti 9.00
Festmässa 
Johanneskyrkan Lindome (utomhus).

Kållandsö 
Lördag 9 augusti
9:00 Kapitelsamling (digital) Eke kapell

10:00 Årsmöte Eke kapell
Lunch, kaffe, samtal på Antoniosgården
16:00 Festmässa på Antoniosgården

Höör
Söndag 9 augusti 11.00 
Festmässa
Frihetetens kapell Stiftsgården Åkersberg
Efter mässan finns möjlighet till gemensam förbeställd lunch i stiftsgårdens restaurang till självkostnadspris.  

Bjärka-Säby
Lördag 8 aug 
10.00 Årsmöte i Cupolen, Linköping som följs antingen på plats eller digitalt.
Lunch i Cupolen efter årsmötet

16.00 Festmässa med medlemmar och noviser i slottsparken Bjärka-Säby
18.00 Middag i slottsannexet
21.00 Completorium Slottskapellet

Söndag 9 augusti
9.00 Mässa i slottsparken med den gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby
10.30 Kyrkfrukost för mässfirare och övernattande på Nya Slottet